Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

Noxum kitobining ta’rifi

Noxum kitobining ta’rifi

Yahova O‘z va’dasini bajarishini va zo‘ravonlikdan nafratlanishini ko‘rsatuvchi bashoratni o‘z ichiga olgan Noxum kitobining qisqacha bayoni.