Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

Matto kitobining ta’rifi

Matto kitobining ta’rifi

Injilning birinchi kitobi bo‘lmish Matto kitobini tadqiq qilar ekansiz, asosiy dalillarni bilib oling.