Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

 ALLOH KALOMIDAGI XAZINALAR | MATTO 8–9

Iso odamlarni yaxshi ko‘rgan

Iso odamlarni yaxshi ko‘rgan

Matto kitobining 8- va 9- boblarida qisman Isoning Jalila hududidagi xizmati tasvirlangan. Iso odamlarni davolaganida o‘z qudratini va, eng muhimi, boshqalarga bo‘lgan ulkan sevgisiyu hamdardligini namoyon etgan.

 1. Iso moxov kishini davolagan. (Mt 8:1–3)

 2. Iso yuzboshining xizmatkorini sog‘aytirgan. (Mt 8:5–13)

  U Butrusning qaynonasiga shifo bergan. (Mt 8:14, 15)

  U jinlarni quvib chiqarib, kasallarni davolagan. (Mt 8:16, 17)

 3. Iso nihoyatda vahshiy jinlarni quvib chiqarib, ularni cho‘chqa podasiga yuborgan. (Mt 8:28–32)

 4. Iso shol odamni tuzatgan. (Mt 9:1–8)

  Uning kiyimiga tekkan ayolga shifo berib, Yairning qizini tiriltirgan. (Mt 9:18–26)

  U ko‘zi ojiz va soqovlarni sog‘aytirgan. (Mt 9:27–34)

 5. Iso shaharlaru qishloqlar bo‘ylab yurib, odamlarning har turli kasalliklariyu darmonsizliklarini davolardi. (Mt 9:35, 36)

Qay yo‘sin atrofimdagi odamlarga sevgi va hamdardlikni ko‘proq namoyon eta olaman?