Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

 ALLOH KALOMIDAGI XAZINALAR | YUHANNO 18–19

Iso haqiqat to‘g‘risida shohidlik bergan

Iso haqiqat to‘g‘risida shohidlik bergan

18:36–38a

Iso Xudoning niyatiga doir haqiqat to‘g‘risida shohidlik bergan

  • SO‘ZDA. U Xudoning Shohligi to‘g‘risidagi haqiqatni g‘ayrat ila va’z qilgan

  • AMALDA. Uning hayoti Allohning bashoratli so‘zlari chin ekanini isbotlagan

Isoning shogirdlari sifatida biz ham haqiqat to‘g‘risida shohidlik beramiz

  • SO‘ZDA. Bizni mazax qilishlariga qaramay, Xudo tomonidan o‘rnatilgan va Masih boshqaruvi ostidagi Shohlik haqidagi xushxabarni e’lon qilamiz

  • AMALDA. Qat’iy betarafligimiz va xudojo‘yligimiz orqali Isoning hukmronligini qullab-quvvatlayotganimizni ko‘rsatamiz