Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

Taxminiy suhbatlar

Taxminiy suhbatlar

●○○ BIRINCHI SUHBAT

Savol: Qayg‘uga dosh berish uchun qayerdan yordam izlasak bo‘ladi?

Oyat: 2Kr 1:3, 4

Ochiq savol: Odam o‘lganida, nima sodir bo‘ladi?

○●○ BIRINCHI TAKRORIY TASHRIF

Savol: Odam o‘lganida, nima sodir bo‘ladi?

Oyat: Vz 9:5, 10

Ochiq savol: O‘lganlar uchun qanday umid bor?

○○● IKKINCHI TAKRORIY TASHRIF

Savol: O‘lganlar uchun qanday umid bor?

Oyat: Hv 24:15

Ochiq savol: Tirilish qayerda bo‘ladi?