Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

5–11 noyabr

YUHANNO 20–21

5–11 noyabr
 • 42- qo‘shiq va ibodat

 • Kirish so‘zlari (3 daq. yoki ozroq)

ALLOH KALOMIDAGI XAZINALAR

 • «Bulardan ko‘ra meni ko‘proq yaxshi ko‘rasizmi?» (10 daq.)

  • Yuh 21:1–3. Isoning o‘limidan so‘ng Butrus va boshqa shogirdlar baliq ovlashga ketishadi

  • Yuh 21:4–14. Tirilgan Iso Butrus va boshqa shogirdlarga zohir bo‘ladi

  • Yuh 21:15–19. Iso Butrusga hayotida nimani birinchi o‘ringa qo‘yishi lozimligini tushunishga ko‘maklashadi (nwtsty, Yuh 21:15 ga oid «Iso Simun Butrusdan... so’radi», «Bulardan ko’ra meni ko’proq yahshi ko’rasizmi?» nomli tadqiq uchun ma’lumot; nwtsty, Yuh 21:17 ga oid «Uchinchi marta» nomli tadqiq uchun ma’lumot)

 • Ma’naviy marvaridlarni izlash (8 daq.)

  • Yuh 20:17. Isoning magdalalik Maryamga aytgan so‘zlari nimani anglatadi? (nwtsty, Yuh 20:17 ga oid «Bo’ldi, mani ushlashni bas qiling» nomli tadqiq uchun ma’lumot)

  • Yuh 20:28. Nega To‘ma Isoni «Yo Hazratim, yo Xudoyim!» deb chaqiradi? (nwtsty, Yuh 20:28 ga oid «Yo Hazratim, yo Xudoyim!» nomli tadqiq uchun ma’lumot)

  • Bu haftadagi Muqaddas Kitob mutolaasidan Yahova haqida nimani o‘rgandingiz?

  • Bu haftadagi Muqaddas Kitob mutolaasidan yana qanday ma’naviy marvaridlar topdingiz?

 • Muqaddas Kitob qiroati: (4 daq. yoki ozroq) Yuh 20:1–18

XIZMATDA FAOL BO‘LING

HAYOT TARZIMIZ

 • 10- qo‘shiq

 • Mahalliy ehtiyojlar. (15 daq.)

 • Jamoat bilan Muqaddas Kitob tadqiqi: (30 daq.) jy 42- bob

 • Xotima yasab, keyingi haftaning dasturi borasida aytib o‘ting (3 daq.)

 • 22- qo‘shiq va ibodat