Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

 ALLOH KALOMIDAGI XAZINALAR | MATTO 22–23

Ikkita muhim amrga bo‘ysuning

Ikkita muhim amrga bo‘ysuning

22:36–39

Matto 22:36–39 dan foydalanib, yig‘ilishlarga borishning sabablarini muhimligi bo‘yicha raqamlab chiqing.

  • Dalda olish

  • Imondoshlarga dalda berish

  • Yahovaga topinib, Unga sevgimizni ko‘rsatish

Charchaganimizda va yig‘ilishdan kam foyda olaman, deb o‘ylasak ham nega yig‘ilishga borishga harakat qilishimiz kerak?

Ushbu ikkita muhim amrga bo‘ysunayotganimizni ko‘rsatishning yana qanday yo‘llari bor?