Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

 HAYOT TARZIMIZ

Nega betaraflik shu qadar muhim? (Mx 4:2)

Nega betaraflik shu qadar muhim? (Mx 4:2)

Rahmdil samariyalik haqidagi masal Yahova yuzxotirchilik qilmasligini va hammaga, jumladan, ijtimoiy tabaqasi, irqi, millati yoki dini turlicha bo‘lgan kishilarga yaxshilik qilishimizni istashini eslatadi. (Gl 6:10; Hv 10:34)

«NEGA BETARAFLIK SHU QADAR MUHIM?» (MX 4:2) NOMLI VIDEONI TOMOSHA QILING, SO‘NG QUYIDAGI SAVOLLARGA JAVOB BERING:

  • Mixo 4:2 da Xudoning xalqi orasida sodir bo‘layotgan voqealar tasvirlanganini qayerdan bilamiz?

  • Betaraflik o‘zi nima va nega u muhim?

  • Qay yo‘sin Vahiy 13:16, 17 dan siyosiy tuzum fikrlash tarzimizu ishlarimizga ta’sir qilishga urinayotgani ko‘rinyapti?

Betarafligimizga putur yetkazadigan uchta narsani sanab o‘ting.