Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

 HAYOT TARZIMIZ

Xizmatda mahorat oshirish. Savollardan mohirona foydalanish

Xizmatda mahorat oshirish. Savollardan mohirona foydalanish

BUNING MUHIMLIGI. «Inson qalbidagi o‘y-niyatlar chuqur suvday» bo‘lsa, savollar ularni tashqariga chiqaradigan chelakka o‘xshaydi. (Hk 20:5) Savollar tinglovchilarimizni qiziqtirishga ko‘maklashadi. Agar savollarimiz yaxshi tanlangan bo‘lsa, ularga berilgan javoblar ko‘pincha muhim ma’lumotni ochib beradi. Iso savollardan mohirona foydalangan. Bunda unga qanday taqlid qila olamiz?

AMALGA OSHIRISH YO‘LLARI.

  • Nuqtai nazarni bilishga ko‘maklashadigan savollar bering. Iso shogirdlarining nuqtai nazarini bilib olish uchun bir qator savollar bergan. (Mt 16:13–16; be 238- sah., 3–5- x.b.) Nuqtai nazarni bilishga ko‘maklashadigan qanday savollar berishingiz mumkin?

  • To‘g‘ri xulosaga kelishga ko‘maklashadigan savollar bering. Iso Butrusning fikrlash tarzini o‘zgartirish maqsadida unga savollar va taxminiy javoblar berib, to‘g‘ri xulosaga kelishiga yordamlashgan. (Mt 17:24–26) Insonga to‘g‘ri xulosaga kelishga ko‘maklashadigan qanday savollar berishingiz mumkin?

  • Tinglovchingizni maqtang. Ulamo «oqilona javob berganida», Iso uni maqtagan. (Mrk 12:34) Savolga javob bergan kishini qay yo‘sin maqtashingiz mumkin?

«ISO QILGAN ISHNI BAJARING — TA’LIM BERING» NOMLI VIDEONING BIRINCHI QISMINI TOMOSHA QILIB, QUYIDAGI SAVOLLARGA JAVOB BERING:

  • Garchi ma’lumot to‘g‘ri yetkazilgan bo‘lsa-da, nega bu ta’lim berishning yomon namunasi?

  • Nega ma’lumotni tushuntirishning o‘zi yetarli emas?

VIDEONING IKKINCHI QISMINI TOMOSHA QILIB, QUYIDAGI SAVOLLARGA JAVOB BERING:

  • Qay yo‘sin birodarimiz savollardan mohirona foydalandi?

  • Yana qaysi jihatdan uning ta’lim berish usuliga taqlid qila olamiz?

Biz berayotgan ta’lim boshqalarga qanday ta’sir qiladi? (Lq 24:32)