Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

Taxminiy suhbatlar

Taxminiy suhbatlar

●○○ BIRINCHI SUHBAT

Savol: Hech kim kasal bo‘lmaydigan payt keladimi?

Oyat: Isha 33:24

Ochiq savol: Dunyoda ocharchilik bo‘lmaydigan payt keladimi?

○●○ BIRINCHI TAKRORIY TASHRIF

Savol: Dunyoda ocharchilik bo‘lmaydigan payt keladimi?

Oyat: Zb 72:16

Ochiq savol: Olamdan o‘tgan yaqinlarimiz uchun qanday umid bor?

○○● IKKINCHI TAKRORIY TASHRIF

Savol: Olamdan o‘tgan yaqinlarimiz uchun qanday umid bor?

Oyat: Yuh 5:28, 29

Ochiq savol: Nega Alloh Kalomidagi va’dalar amalga oshishiga amin bo‘la olamiz?