Asosiy materiallarga o‘tish

Mundarijaga o‘tish

30 aprel–6 may

MARK 5–6

30 aprel–6 may
 • 12- qo‘shiq va ibodat

 • Kirish so‘zlari (3 daq. yoki undan ozroq)

ALLOH KALOMIDAGI XAZINALAR

 • «Iso o‘lgan yaqinlarimizni tiriltirish qudratiga ega» (10 daq.)

  • Mrk 5:38. Sevgan kishimiz olamdan o‘tsa, qayg‘u chekamiz

  • Mrk 5:39–41. Iso o‘lim uyqusida bo‘lganlarni tiriltirish qudratiga ega (nwtsty, Mrk 5:39 ga oid «O‘lgan emas, u uxlab yotibdi» nomli tadqiq uchun ma’lumot)

  • Mrk 5:42. Kelajakda yuz beradigan tirilishda odamlar «dong qotib qolishadi» (jy 118- sah., 6- x.b.)

 • Ma’naviy marvaridlarni izlash (8 daq.)

  • Mrk 5:19, 20. Nega Iso bu vaziyatda oldingiga qaraganda boshqacha yo‘l-yo‘riq bergan bo‘lishi mumkin? (nwtsty, Mrk 5:19 ga oid «Qarindoshlaringizga gapirib bering» nomli tadqiq uchun ma’lumot)

  • Mrk 6:11. «Oyoqlaringizdagi changni qoqib tashlanglar» deganda nima nazarda tutilishi mumkin? (nwtsty, Mrk 6:11 ga oid «Oyoqlaringizdagi changni qoqib tashlanglar» nomli tadqiq uchun ma’lumot)

  • Bu haftadagi Muqaddas Kitob mutolaasidan Yahova haqida nimani o‘rgandingiz?

  • Bu haftadagi Muqaddas Kitob mutolaasidan yana qanday ma’naviy marvaridlar topdingiz?

 • Muqaddas Kitob qiroati: (4 daq. yoki undan ozroq) Mrk 6:1–13

XIZMATDA FAOL BO‘LING

 • Ikkinchi takroriy tashrif. (3 daq. yoki undan ozroq) Taxminiy suhbatdan boshlang. Uy egasiga jw.org saytini ko‘rsating.

 • Uchinchi takroriy tashrif. (3 daq. yoki undan ozroq) O‘zingiz oyat va ochiq savol tanlang.

 • Muqaddas Kitob tadqiqi. (6 daq. yoki undan ozroq) bh 36- sah., 23-, 24- x.b. Qiziquvchining qalbini qanday zabt etish mumkinligini ko‘rsating.

HAYOT TARZIMIZ

 • 24- qo‘shiq

 • «Ta’lim berish “qutimizdagi” asboblardan mohirlik bilan foydalaning» (5 daq.) Muhokama.

 • «Peralar oilasi Yahovaning tashkilotida tasalli topdi» (10 daq.) Muhokama. Videoni qo‘yib bering. So‘ngra quyidagi savollarni bering: Peralar oilasi qanday sinovlarga duch kelishdi? Bardosh qilishga ularga nima yordam berdi? Nima sababdan sinovlarga duch kelganimizda ma’naviy ishlar tartibiga rioya qilishimiz lozim?

 • Jamoat bilan Muqaddas Kitob tadqiqi: (30 daq.) jy 19- bob, 1–9- x.b.

 • Xotima yasab, keyingi haftaning dasturi borasida aytib o‘ting (3 daq.)

 • 10- qo‘shiq va ibodat