Asosiy materiallarga o‘tish

«Ana shu maqsadda dunyoga keldim»

Isoning ajoyib tarzda ta’lim berib, jasorat ila haqiqat to‘g‘risida shaxodat berganiga e’tibor bering.

«Ana shu maqsadda dunyoga keldim»iso-kelgan-dunyoga«Ana shu maqsadda dunyoga keldim» (YUhanno 18:37) | AudiodramaIso dushmanlarining qarshiliklariga duch kelishiga qaramasdan haqiqat to‘g‘risida jasorat ila ta’lim bergan. Bu haqda Matto 21 va 22 boblaridan bilib olishingiz mumkin.audio, muqaddas kitobdan qiroat, iso, xudo, yuhanno 18 37, matto 21, matto 22, iso ta’limot berishi«Ana shu maqsadda dunyoga keldim»«Ana shu maqsadda dunyoga keldim»Iso insonlarga Yahova hamda Uning irodasi haqida haqiqatni o‘rgatish uchun kelgan. Matto 21 va 22 boblaridagi ma’lumotdan Iso haqida nimani o‘rganishimiz mumkin?«Ana shu maqsadda dunyoga keldim»«Ana shu maqsadda dunyoga keldim»