Ighene evo dje oboresorọ o vwo mu ayen ẹro nẹ Ọmemama herọ.