Ividio nana djekpahen iyovwinreta re pha ghanghanre, ọ je nẹrhẹ eyono rayen vọn vẹ omavwerhovwẹn!