Ihoho vọ yen dje oborẹ akpọ cha dia vwẹ Iparadaisi?