Eta ra vwọ ton ividio rẹ ‘Vwo Iphiẹrophiyọ Rẹ Obo Ra Je Mrẹ-ẹ’ phiyọ.