Skip to content

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

Elilongiso Liembimbiliya li Lomboloka Nye?

Elilongiso Liembimbiliya li Lomboloka Nye?

Olombangi Via Yehova via siata oku longisa omanu Embimbiliya poku tambulula apulilo amue ndeci:

  • Suku helie?

  • Anga hẽ Suku o kuete ocikembe lame?

  • Ndi kuata ndati esanju volohuela viange?

  • Ndi pondola oku kuata ndati esanju komuenyo?

O pondola oku sanga atambululo aco poku kuama esokiyo lietu lioku lilongisa Embimiliya.

Tua siata oku tukula olondaka vimue ndeci “Suku” “olohuela” kuenje, tu konomuisa ovinimbu vialua Viembimbiliya vi kuete elitokeko londaka yaco. Tu sokisa ovinimbu viaco loku tala eci Embimbiliya li popia ca tiamẽla kondaka yaco, kuenje poku ci linga, tu ecelela okuti Embimbiliya li li lombolola olio muẽle.

Oco tu longise ciwa omanu Embimbiliya tua siata oku kuatisiwa lelivulu Embimbiliya li Longisa Nye? Amue pokati katosi a lomboluiwa velivulu liaco, vava: Ceci Embimbiliya li popia ca tiamẽla ku Suku, ku Yesu, kuenda kekalo lietu lio kovaso yoloneke.

 

 

 

Pole, ca tamba ño komunu ndomo otembo yu wecelela. Kuenje, poku linga elilongiso liaco, tu kuama esokiyo liaye.

Nye ci ka pita nda nda pinga oku lilongisa Embimbiliya?

Eci o pinga oku lilongisa Embimbiliya, o ka nyuliwa laumue Ombangi ya Yehova vepuluvi kuenda pocitumãlo ca ku sungulukila. Vakukutu amue, eye o ka ku lekisa ndomo elilongiso liaco li lingiwa. Nda wa ci sola o ka amamako lelilongiso liaco.

Nda nda tava oku longisiwa Embimbiliya, anga hẽ ndi ka kala Ombangi ya Yehova? Sio. Olombangi Via Yehova vi sole oku longisa omanu ovina viatiamẽla Kembimbiliya, pole ka vi kisika laumue oku tiamẽla ketavo liavo. Etu tua sumbila omanu, kuenda tu va lekisa eci Embimbiliya li popia, loku limbuka okuti, omunu lomunu o kuete omoko yoku nõla etavo a yongola.—1 Pet. 3:15.