Mateo 26:1-75

  • Ovitunda vi tumbika ongombo yoku ponda Yesu (1-5)

  • Ulela welemba liwa u sieketiwa ku Yesu (6-13)

  • O Paskoa ya sulako kuenda oku pakuiwa (14-25)

  • Onumbi yoku linga Ondalelo ya Ñala (26-30)

  • Oku likala kua Petulu kua tukuiwa (31-35)

  • Yesu o likutilila ko Gesemane (36-46)

  • Yesu o kuatiwa (47-56)

  • Ohali kovaso Yekanga Linene (57-68)

  • Petulu o likala Yesu (69-75)

26  Eci Yesu a mala oku popia ovina evi viosi, wa sapuila olondonge viaye hati:  “Ene wa kũlĩhi okuti pa kamba lika oloneke vivali oco ku lingiwe o Paskoa kuenje Mõlomunu ambatiwa loku pondiwila kuti.”  Ovitunda via velapo lakulu, va liongoluila kocitali cocitunda cinene ca tukuiwa Kayafa,  kuenje va tumbika ongombo yoku kuata Yesu latutu oco vo wipaye.  Va popia vati: “Ka tu ka ci lingi pocipito, sanga pokati komanu pa kala ema.”  Eci Yesu a kala ko Betania konjo ya Simono ukuavilundu,  ukãi umue wa amela kokuaye locipupu culela welemba liwa haiwo wa tĩla calua kuenje wa fetika oku u sieketa vutue osimbu eye a kala oku lia.*  Olondonge poku ci mola via tema kuenda via popia viti: “Momo lie ku lingiwila epese eli?  Ulela waco nda tua u landisile londando yalua loku eca olombongo viaco kolohukũi.” 10  Yesu eci a ci yeva, wa va sapuila hati: “Momo lie vu sakalasaila ukãi? Eye wa ndingila eci ciwa. 11  Otembo yosi ene vu kasi lolohukũi, pole, ka vu kala lame otembo yosi. 12  Eci ukãi a linga poku ndi sieketa ulela welemba liwa vetimba, wa ci lingila oku pongiya etimba liange koku kendiwa. 13  Ocili, ndu sapuili siti, kolonepa viosi violuali ku kundiwila olondaka evi viwa, eci ukãi u a ndingila, ci ka sapuiwa ndonjivaluko yaye.” 14  Noke umue pokati Kekũi la Vavali una wa tukuiwa Yuda Isikariote, wa enda kovitunda via velapo, 15  loku popia hati: “Nye vu nyĩha oco ndi pakule Yesu?” Va likunda oku u wĩha 30 kolopalata. 16  Oku upisa opo, eye wa sandiliya epuluvi liwa lioku u pakula. 17  Keteke liatete Liolombolo ka vi kuete Etumbisa, olondonge vieya ku Yesu kuenje vio pula viti: “Pi o yongola okuti oko tu ku pongiyila o Paskoa?” 18  Eye wa tambulula hati: “Kuendi volupale kulume umue kuenje u sapuili ndoco, ‘Ulongisi hati: “Eteke liange lioku fa lili ocipepi; njongola oku lila o Paskoa konjo yove kumue lolondonge viange.”’” 19  Olondonge via linga ndeci Yesu a va handeleka kuenda via pongiya o Paskoa. 20  Eci kua linga oñolosi, eye wa tumãla komesa kumue lolondonge viaye 12. 21  Osimbu va kala oku lia, eye wa popia hati: “Ocili, ndu sapuili siti, umue pokati kene o makula.” 22  Lesumuo lialua, omunu lomunu wo pula hati: “A Ñala, hameko, siti?” 23  Eye wa va tambulula hati: “U o lia pamosi lame pelonga, eye o makula. 24  Mõlomunu o fa ndeci ca sonehiwa catiamẽla kokuaye, pole, una o pakula Mõlomunu ngongo yaye! Hĩse nda ka citiwile.” 25  Yuda una wa laikele oku u pakula, wa popia hati: “A Rambei, anga ame?” Yesu wo tambulula hati: “Ove wa ci popia.” 26  Osimbu va kala oku lia, Yesu wa tikula ombolo, noke yoku eca olopandu wa yi timbula kuenda wa yeca kolondonge hati: “Tambuli, li. Eci ci lomboloka etimba liange.” 27  Wa tikulavo okopo, noke yoku eca olopandu wa yeca kokuavo hati: “Nyuiko vosi yene, 28  eci ci lomboloka ‘osonde yange yocisila,’ yi pesiwila oku ecela akandu omanu valua. 29  Pole, ndu sapuili siti: Lalimue eteke ndi nyua vali ovinyu eyi toke keteke ndi nyua yokaliye kumue lene Vusoma wa Isiange.” 30  Noke yoku imba ovisungo viesivayo,* va tunda, va enda Komunda yo Oliveira. 31  Yesu wa va sapuila hati: “Vosi yene uteke ulo vu ka njanduluka, momo ca sonehiwa citi: ‘Ndi ponda ungombo kuenje olomeme viosi vio vocunda vi lisandula.’ 32  Pole, eci ndi pinduiwa, ho livangeli ko Galilea.” 33  Petulu wo tambulula hati: “Ndaño vosi va ku yanduluka, ame lalimue eteke hu yanduluka!” 34  Yesu wo sapuila hati: “Ocili, hu sapuila siti, uteke ulo osimbu ekondombolo ka lia lilile, o ndi likala olonjanja vitatu.” 35  Petulu wo sapuila hati: “Ndaño oku fa love, lalimue eteke hu likala.” Cimuamue haico olondonge viosi vikuavo via popia. 36  Noke Yesu wa pitĩla lavo pocitumãlo ci tukuiwa Gesemane kuenda wa sapuila olondonge hati: “Tumãli palo osimbu ngenda oko oku ka likutilila.” 37  Wa ambata Petulu lomãla vavali va Sebedeo kuenje wa fetika oku sumua loku tokotelua. 38  Yu wa va sapuila hati: “Utima wange wa tokotelua, toke koku fa. Siali palo kuenda lavululi kumue lame.” 39  Oku amela naito kovaso, wa nyoñamisa ocipala loku likutilila hati: “A Tate, nda citava, njupe okopo eyi. Handeciko nda panga, puãi ndeci ove wa panga.” 40  Weya kolondonge kuenje wa vi sanga okuti via pekela, yu wa sapuila Petulu hati: “Ene ka wa tẽleli oku lavulula ndaño owola yimosi? 41  Lavululi kuenda likutilili olonjanja viosi okuti ka vu kupukila veyonjo. Utima wa pama,* pole, etimba lia hongua.” 42  Noke wa enda onjanja yavali oku ka likutilila hati: “A Tate, nda ka citava okuti okopo eyi o yi njupa, te ndi yi nyua, oco ocipango cove ci lingiwe.” 43  Eci a tiuka vali wa va sanga okuti va pekela, momo va kala lotulo tualua. 44  Wa va sia kuenje wa enda onjanja yatatu oku ka likutilila, loku popia ovina vimuamue. 45  Noke yoku tiuka kolondonge, wa vi sapuila hati: “Vepuluvi eli ene vu kasi oku pekela loku puyuka! Owola yi kasi ocipepi okuti Mõlomunu o pakuiwa la vakuakandu. 46  Pasuki, tuendi. U o makula o kasi ocipepi.” 47  Osimbu a kala oku vangula, Yuda umue pokati kolondonge Ekũi la Vavali, weya lowiñi walua wa ambata olosipata lolombueti, va tumiwa lovitunda via velapo kuenda akulu. 48  Omakuli yaye ya eca ondimbukiso kokuavo yokuti: “U ndi sipula, eye, u kuati.” 49  Kuenje wa amela ku Yesu loku popia hati: “Kalunga, a Rambei!” kuenda wo sipula. 50  Pole, Yesu wo pula hati: “Okuetu, momo lie o kasilili palo?” Ovo va amela ku Yesu yu vo kuata kuenje vo wambata. 51  Umue pokati ka vana va kala la Yesu, wolõla eka liaye, wa pola osipata kuenje wa lemeha ukuenje wocitunda cinene kuenda wo sonja etũi. 52  Yesu wo sapuila hati: “Someha osipata vocilalo cayo, momo wosi o yaka losipata o nyõleha losipata. 53  Ale o sima hoti si tẽla oku pinga ku Isiange oco vepuluvi lilo a tume 12 kolohoka viovangelo? 54  Nda oco, Ovisonehua vi tẽlisiwa ndati kueci ci laika oku pita?” 55  Yesu wa sapuila owiñi hati: “Ene weyi lolosipata kuenda olombueti oco vu ñuati ndocingumba? Eteke leteke nda longaisa vonembele pole, ka wa ñuateli. 56  Ovina evi viosi via lingiwila oku tẽlisa eci ca sonehiwa* lovaprofeto.” Kuenje olondonge viosi vio siapo kuenda via tila. 57  Vana va kuata Yesu vo wambata kocitunda cinene Kayafa, kuna vakuavisonehua lakulu va liongoluila. 58  Pole, Petulu wo kuama ocituanyima toke kocitali cocitunda cinene, noke wa iñila, wa tumãla lapika oco a mole eci ca laikele oku pita. 59  Noke ovitunda via velapo la vosi Vakuekanga Linene va sanda uvangi wuhembi oco va ponde Yesu. 60  Pole, ka va sangele cimue, ndaño okuti valua vo wimbila uvangi wuhembi. Noke kueya omanu vavali, 61  va popia vati: “Ulume u, wa popele okuti, ‘Nẽla oku nyõla onembele ya Suku, loku yi tumbulula voloneke vitatu.’” 62  Poku yeva olondaka evi, ocitunda cinene ca votoka yu co pula hati: “Ku tambulula cimue? Momo lie omanu ava va ku pindikila?” 63  Pole, Yesu ka tambuluile cimue. Kuenje ocitunda cinene ca popia citi: “Hu lisingisa la Suku o kasi lomuenyo siti, nda ove Kristu Omõla a Suku, tu ci sapuile!” 64  Yesu wo kumbulula hati: “Ove wa ci popia. Pole, hu sapuila siti: Oku upisa cilo vu mola Mõlomunu wa tumãla kondio yukuonene wosi kuenda iyilila valende o kilu.” 65  Noke ocitunda cinene ca tola uwalo waye loku popia hati: “Wa popia etonãi! Uvangi upi tu yongola vali? Tali ño! Cilo wa yevi etonãi. 66  Ene vu sima nye?” Ovo va tambulula vati: “Eye o sesamẽla oku fa.” 67  Vo siyila kocipala, loku u veta olonuku. Vakuavo vo patũla kocipala, 68  loku popia vati: “A Kristu tu sapuile, nda ove uprofeto. Helie wa ku veta?” 69  Petulu wa tumãla posamua yocitali kuenda upika umue ufeko weya kokuaye, yu wa popia hati: “Ove wa kala kalavo la Yesu u Galilea!” 70  Eye wa likalela kovaso a vosi, hati: “Eci o kasi oku popia si ci.” 71  Eci a tunda pombundi, ufeko ukuavo wo limbuka yu wa sapuila vana va kalako hati: “Ulume u wa kala kala la Yesu u Nasara.” 72  Eye wa likala vali loku lisinga hati: “Ulume u sio kũlĩhĩle!” 73  Noke yokatembo kamue, vana va kala ocipepi veya kuenda va sapuila Petulu vati: “Ove wa kalavo kumue lavo, momo elimi* liove li ku imbila uvangi.” 74  Eye wa fetika oku lisinga hati: “Ulume u sio kũlĩhĩle!” Vonjanja yaco haico ekondombolo lia lila. 75  Petulu wa ivaluka eci Yesu a popele okuti: “Osimbu ekondombolo ka lia lilile, o ndi likala olonjanja vitatu.” Kuenje wa tunda posamua loku lila calua.

Footnotes

Ale, “oku tumãla komesa.”
Ale, “olosamo.”
Ale, “onjongole.”
Ale, “ovisonehua.”
Ale, “elaka.”