Mateo 11:1-30

  • Yoano Upapatisi o pandiyiwa (1-15)

  • Oku pisiwa kuocitumbulukila ca sina (16-24)

  • Yesu o sivaya Isiaye poku kuatisa ambombe (25-27)

  • Okanga ya Yesu ya sunguluka (28-30)

11  Kuenje, eci Yesu a mala oku eca olonumbi kolondonge viaye 12, wa tundako yu wa enda oku ka longisa kuenda oku kundila valupale avo.  Pole, Yoano poku yeva ovilinga via Kristu osimbu a kala vokayike, wa tuma olondonge viaye,  oku u pula hati: “Ove Una o laika oku iya, ale tu lavoka ukuavo?”  Yesu wa va tambulula hati: “Kuendi, ka sapuili Yoano eci wa yevi leci wa moli okuti:  Olomeke cilo vi kasi oku vanja, ovilema vi kasi oku enda, vakuavilundu va yelisua, ovisitatũi vi kasi oku yeva, vana va fa va pinduiwa kuenda olondaka viwa vi kasi oku kundiwila kolohukũi.  Wa sumũlũha una ka tinduka vekolelo vonduko yange.”  Osimbu ovo va kala loku enda, Yesu wa fetika oku sapuila owiñi catiamẽla ku Yoano hati: “Nye wa ka taleli vekalasoko? Anga oluneva lu tuñunyiwa lofela?  Nye wa ka taleli? Wa ka taleli ulume wa wala uwalo wa kemãla?* Momo vana va kasi kolonjo violosoma ovo lika va wala uwalo wa kemãla.  Momo lie wa endeleliko? Wa ka taleli uprofeto? Ndu sapuili siti, eye wa velapo ovaprofeto vosi. 10  U una ca sonehiwila hati: ‘Tala! ndi tuma omunga yange kovaso yove, una o ka pongiya onjila yove!’ 11  Ocili, ndu sapuili siti, pokati ka vana va citiwa lakãi, ka kua la kala umue wa velapo Yoano Upapatisi, pole, u o sule Vusoma wo kilu, wo velapo. 12  Tunde koloneke via Yoano Upapatisi toke cilo, Usoma wo kilu oco ocimãho omanu va likolisilako oku kuata kuenda vana va ci sanda va ci kuata. 13  Handi vali, Ovaprofeto kuenda Ocihandeleko via imba owanji toke ku Yoano; 14  nda vu yongola oku tava kondaka eyi, eye, eye ‘Eliya una o laika oku iya.’ 15  U o kuete ovatũi, a yevelele. 16  “Ocitumbulukila eci ndi ci sokisa lelie? Ci sokisiwa lomãla va tumãla pocitanda va kalukila akamba vavo, 17  vati: ‘Tuo sikili olombendo, puãi ka wa pilukili; tua lila, pole, ka wa liteteleli omo liesumuo.’ 18  Cimuamue haico okuti, Yoano ka lile ndaño oku nyua, pole, omanu va popia vati, ‘Eye o kuete ondele.’ 19  Mõlomunu wa lia, wa nyua, pole, omanu va popia vati, ‘Tala! U ocisapanu, ukuakunyua ovinyu, haeye ekamba lia vakuakutambula elisimu kuenda vakuakandu.’ Haimo lumue, olondunge vi limbukiwa okuti viesunga* omo liovilinga vialuo.”* 20  Noke wa fetika oku pisa alupale ana a lingila ovilimbu vialua, momo ka va likekembelele kuenje wa popia hati: 21  “Ngongo yove, a Korasene! Ngongo yove, a Betesaita! momo ovilimbu via lingiwa ko Turo lo ko Sidono via lingiwavo kokuene, pole, ovo va likekembela ale osimbu lovikelẽyi kuenda etiko. 22  Pole, ndu sapuili siti, Keteke Liekanga ci leluka vali oku lekisa ohenda kofeka yo Turo lo Sidono, okuti ene ci sule. 23  Ove a Kafarinau, o ka kemalisua hẽ kilu? O kupukila Veyambo;* momo ovilimbu via lingiwa vokuove via lingiwavo vo Sodoma kuenje vi kasi oku amamako toke etaili lilo. 24  Puãi ndu sapuili siti, Keteke Liekanga ci leluka vali oku lekisa ohenda kofeka yo Sodoma okuti ene ci sule.” 25  Vepuluvi liaco, Yesu wa tambulula hati: “A Tate, a Ñala yo kilu kuenda osi, hu sivayaila pokati komanu, momo kua situluile ovina evi ku vakualondunge lava va lilongisa, pole, wa vi situluila vana vomboka ndomãla. 26  A Tate, eyi oyo onjila wa tava. 27  Ovina viosi via nyĩhiwa la Isiange kuenda lomue wa kũlĩha ciwa Omõla, te Isia; lomue wa kũlĩha ciwa Isia te Omõla kuenda una Omõla a panga oku u situluila. 28  Enjui kokuange, ene vosi wa kavi haene vu kuete ovilemo kuenje ndu kavuluisi. 29  Tambuli okanga yange kuenda lilongisili kokuange, momo ame ndomboka haime ndonjuka vutima kuenje vu sanga ekavuluko kovimuenyo viene. 30  Okanga yange ya sunguluka* kuenda ocitele cange ca lela.”

Footnotes

Ale, “uwalo wa posoka?”
Ale, “vi teyuila.”
Ale, “omo lionima yaluo.”
Okuti, ocitumãlo mu kendiwa omanu va fa. Tala Elomboluilo.
Ale, “ya leluka oku yambata.”