Esituluilo 7:1-17

  • Ovangelo vakuãla va tutuiya olofela (1-3)

  • Omanu va soka 144.000 va kapiwa olondimbukiso (4-8)

  • Owiñi wakahandangala wa wala uwalo u yela (9-17)

7  Noke yovina evi nda mola ovangelo vakuãla va talama kavindi akuãla o kilu lieve, va tutuiya olofela vikuãla vio kilu lieve okuti layimue ofela yi sika kilu lieve ale vokalunga, pamue kuti umue.  Kuenje nda mola ungelo ukuavo wa tunda kutundilo, haeye o kuete ondimbukiso ya Suku o kasi lomuenyo; yu wa kalukila lolukandi kovangelo vakuãla vana va kundikiwa oku imula ilu lieve kuenda okalunga,  hati: “Ku ka imuli ilu lieve ale okalunga, pamue oviti, toke eci tu kapa olondimbukiso kovipolo viakuenje va Suku yetu.”  Kuenje nda yeva etendelo lia vana va kapiwa olondimbukiso okuti 144.000, vopiwa kapata osi omãla va Isareli:  Kepata lia Yuda 12.000 lia vana va kapiwa olondimbukiso;kepata lia Ruvene 12.000;kepata lia Gadi 12.000;  kepata lia Asiyere 12.000;kepata lia Nafitali 12.000;kepata lia Manase 12.000;  kepata lia Simeone 12.000;kepata lia Lewi 12.000;kepata lia Isakare 12.000;  kepata lia Sevulono 12.000;kepata lia Yosefe 12.000;kepata lia Benjamini 12.000 lia vana va kapiwa olondimbukiso.  Noke nda mola owiñi wakahandangala, okuti lomue wa tẽla oku u tenda, wa tunda kolofeka viosi, kapata osi, komanu vosi kuenda kalimi osi, va tãi kovaso yocalo lo kovaso ya Kameme, va wala uwalo u yela wa lepa; povaka avo vambata ovianja vieva. 10  Kuenje va vilikiya lolukandi vati: “Epopelo li tunda ku Suku yetu, una wa tumãla kocalo kuenda ku Kameme.” 11  Ovangelo vosi lakulu kuenda oviendalomuenyo vikuãla va ñuala kocalo kuenje va kekama kovaso yocalo oku fendela Suku, 12  loku popia vati: “Amene! Esivayo, ulamba, olondunge, olopandu, esumbilo, unene kuenda ongusu, vi kale la Suku yetu oloneke vi enda ño-o hũ ka vi pui. Amene.” 13  Umue pokati kakulu wa ndi pulisa hati: “Ava va wala ndeti uwalo u yela haiwo wa lepa, velie kuenda va tunda pi?” 14  Kuenje ndo tambulula hati: “A Ñala yange, ove wa ci kũlĩha.” Yu wa ndi sapuila hati: “Ava vana va tunda kohali ya piãla, okuti va sukula ovowalo avo kuenda va a yelisa vosonde ya Kameme. 15  Eli olio esunga lieci va kasilili kovaso yocalo ca Suku kuenda vo lingila upange u kola utanya luteke vonembele yaye; kuenje Una wa tumãla kocalo o ka pongiya ombalaka oco a va teyuile. 16  Ovo ka va yevi vali onjala ndaño enyona, ekumbi ka li va kakula vali, pamue owuya, 17  momo Kameme una o kasi vokati kocalo, o linga ungombo wavo loku va songuila kolono viovava omuenyo. Kuenje Suku o ka puenya asuelẽla osi kovaso avo.”

Footnotes