Esituluilo 21:1-27

  • Ilu liokaliye longongo yokaliye (1-8)

    • Oku fa ka ku kalako vali (4)

    • Ovina viosi vi lingiwa viokaliye (5)

  • O Yerusalãi Yokaliye ya situluiwa (9-27)

21  Nda mola ilu liokaliye longongo yokaliye; ilu liatete longongo yatete via pita kuenda okalunga ka keko vali.  Nda molavo olupale lu kola, okuti o Yerusalãi Yokaliye ya tunda kilu ku Suku, ya lipongiya ndo ndombua ya liposuisila ulume waye.  Noke nda yeva ondaka yolukandi ya tunda kocalo yiti: “Tala! Ombalaka ya Suku yi kasi lomanu kuenje eye o tunga lavo kuenda ovo va linga omanu vaye. Kuenje Suku o kala lavo.  Eye o puenya asuelẽla osi vovaso avo, oku fa ka ku kalako vali, ndaño oku lila loku liyula lupongo ka vi ka kalako vali. Ovina viatete via pita.”  Una wa tumãla kocalo wa popia hati: “Tala! Ovina viosi ndi vi lingisa viokaliye.” Wa popiavo hati: “Soneha, momo olondaka evi via koleliwa kuenda viocili.”  Kuenje wa ndi sapuila hati: “Ca tẽlisiwa! “Ame Tete haime Kuasula,* ndifetikilo, haime ndisulilo. Wosi o kuete enyona ndu wĩha ocali* ovava omuenyo a tunda pono.  Wosi o yula o piñala ovina evi kuenje ndinga Suku yaye kuenda eye o linga omõlange.  Puãi vakuosumba la vana ka va kuete ekolelo, la vana va vĩha keliño liavo, lolomondi, la vakuevĩho liukahonga,* vakuombanda, vakuakufendela oviteka, lolohembi viosi, onima yavo vociva ci taima lulienge. Eci ci lomboloka oku fa kuavali.”  Umue pokati kovangelo epanduvali wa kuatele atiyela epanduvali eyukile lafengi a sulako weya, yu wa ndi sapuila hati: “Enju, hu lekisa ndombua okuti, ukãi wa Kameme.” 10  Eye wa ngambata lunene wespiritu sandu komunda yisõvi haiyo yinene kuenje wa ndekisa olupale lu kola okuti, o Yerusalãi ya tunda kilu ku Suku, 11  kuenda ya kuatele ulamba wa Suku. Oku nina kuayo kua soka ndewe lia tĩla, ndeci ewe lio jaspe li nina ndovitulu. 12  Olupale luaco lunene kuenda lua kuata ocimbaka cisõvi haico ca kuata 12 kolombundi, 12 kovangelo va kala polombundi kuenda kolombundi kua sonehiwa olonduko viapata 12 viomãla va Isareli. 13  Kutundilo kua kala olombundi vitatu, konano olombundi vitatu, kombuelo olombundi vitatu kuenda kutakelo olombundi vitatu. 14  Ocimbaka colupale ca kuatelevo 12 koviseveto viovawe kuenda kua sonehiwa 12 kolonduko viovapostolo 12 va Kameme. 15  U wa kala oku vangula lame, wa kuatele oluneva lulu luoku seteka oco ope oloseteko kolupale, kolombundi vialio lo kovimbaka vialio. 16  Olupale luaco, lua kuata oloseteko vimuamue kavindi akuãla kuenda oku lepa lusõvi walio lunene. Kuenje wopa oseteko kolupale loluneva, okuti ci soka 12.000 kovila violomapalo;* oku lepa lusõvi kuenda upati walio via lisoka. 17  Eye wopavo oseteko yovimbaka vialio okuti via soka 144 kovikeya,* ndeci ci seteka omunu haico ungelo a seteka. 18  Ocimbaka ca tungiwa lewe lio jaspe kuenda olupale lua tungiwa lulu lua soka lovitulu yi yela. 19  Olongunji viocimbaka colupale ca posuisiwa lovawe osi a tĩla: ongunji yatete jaspe, yavali safira, yatatu ewe li ñañala, yakũala lio emeralda, 20  yatãlo sardonika, yepandu sardiu, yepanduvali ewe lievala liulu, yecelãla ewe lieyavailo, yecea topasiu, yekũi ewe lieñala, yekũi lamosi ewe li vumbula, yekũi lavali ewe liohusu. 21  Kolombundi vi soka 12 kua kala olomota viondongo via soka 12; ombundi lombundi ya pangiwa lomota yimosi. Vokololo yolupale mua kala ulu wa soka lovitulu. 22  Sia muilemo onembele, momo Yehova Suku Ukuonene Wosi kumue la Kameme ovo onembele yaluo. 23  Kuenje olupale ka lu sukila ekumbi pamue osãi oco vi ninilemo, momo ulamba wa Suku wa tuilamo kuenda Kameme eye ondiyelo yaluo. 24  Olofeka vi ka enda omo liocinyi cayo kuenda olosoma vio kilu lieve vi ka nena ulamba wavo kokuayo. 25  Olombundi vialuo lalimue eteke vi yikiwa kutanya, momo ka ku ka kala vali uteke. 26  Ulamba lesivayo violofeka vi ka neniwa kokualio. 27  Pole, cosi ca vĩha kuenda wosi o linga eci ka ca sungulukile, luhembi, ka ka iñilamo; vana okuti olonduko viavo via sonehiwa vociña comuenyo ca Kameme, ovo lika va ka iñilamo.

Footnotes

Olondaka evi vivali, Alfa kuenda Ômega, oletala yatete leyi ya sulako yo abecedaliu kelimi lio Helasi.
Ale, “ka ci kuete ondando.”
Tala Elomboluilo, “Evĩho liukahonga.”
Okuti ci soka 2.220 kolokilometulu. Ocila cimosi ci kuete 185 kolometulu.
Okuti ci soka 64 kolometulu.