Esituluilo 20:1-15

  • Satana o kutiwa vokuenda kueci ci soka 1.000 yanyamo (1-3)

  • Vana va ka viala kumue la Kristu 1.000 yanyamo (4-6)

  • Satana o kopiwa vokayike noke o ka yambuiwa (7-10)

  • Ava va fa va sombisiwa kovaso yocalo ci yela (11-15)

20  Kuenje nda mola ungelo umue wa tunda kilu losapi yekungu kuenda elienge linene peka.  Eye wa kuata ocinyoha, okuti onyoha yosiahũlu, oyo Eliapu haiyo Satana kuenje wo kuta eci ci soka 1.000 kanyamo.  Wa ci imba vekungu loku ci yikilamo kuenda wa kapamo esitikilo, okuti ka ci yapuisa vali olofeka toke eci ci tẽla 1.000 yanyamo. Noke eye o kutuluiwa okatembo kamue.  Nda mola ovialo kuenda vana va tumãlako va tambula omoko yoku sombisa. Nda molavo vana va pondiwa* omo lioku imba uvangi watiamẽla ku Yesu, loku lombolola ovina viatiamẽla ku Suku, la vana ka va fendelele ocinyama ca tema pamue ociñumañuma caco, haivo ka va tambuile ondimbukiso pupolo ale povaka avo. Kuenje va kuata vali omuenyo kuenda va viala ndolosoma kumue la Kristu ci soka 1.000 kanyamo.  (Vakuavo va fa, ka va kaile komuenyo toke eci ca tẽla 1.000 yanyamo.) Eli olio epinduko liatete.  Vana va kuete onepa kepinduko liatete va sumũlũha haivo va kola; momo okufa kuavali ka ku kuete omoko kokuavo, pole, va linga ovitunda via Suku kuenda via Kristu kuenje va viala ndolosoma kumue laye vokuenda kueci ci soka 1.000 kanyamo.  Eci 1.000 yanyamo yi pita, Satana o kopiwa vokayike,  kuenje eye o tunda oco a yapuise olofeka vina vi kasi kavindi akuãla o kilu lieve, Goge la Magoge okuti o vongoluila uyaki. Etendelo liaco lia soka leseke lio vokalunga.  Ovo va lisanduila koluali luosi kuenda va ñuala ocilombo colosandu lolupale lu soliwe. Pole, kilu kua tunda ondalu kuenje ya va lia. 10  Eliapu lina lia kala oku va yapuisa lia imbiwa vociva culienge wondalu, muna mu kasi ale ocinyama ca tema luprofeto wesanda; kuenda va ka yambuiwa* utanya luteke oloneke vi enda ño-o hũ ka vi pui. 11  Kuenje nda mola ocalo cinene ci yela kuenda Una wa tumãlako. Osi kuenda ilu via tila kovaso aye, lapa vi kala ka pa molẽhele. 12  Nda mola ava va fa, ava vanene lava vatito va tumãla kovaso yocalo kuenje kua yikuiwa oviña. Pole, ociña cikuavo ca yikuiwa; okuti ociña comuenyo. Ava va fa va sombisiwa lovina via sonehiwa voviña ndomo ci likuata lovilinga viavo. 13  Kuenje okalunga ka eca ava va fa va kalamo, kufa Leyambo* va eca ava va fa va kalamo kuenda omunu lomunu wa sombisiwa ndomo ci likuata lovilinga viaye. 14  Kufa kuenda Eyambo* va imbiwa vociva condalu. Ociva condalu ci lomboloka okufa kuavali. 15  Omo liaco, wosi okuti onduko yaye ka ya sonehiwile velivulu liomuenyo, wa imbiwa vociva condalu.

Footnotes

Lit., “va pondiwa londiaviti.”
Ale, “oku tatekiwa; oku kapiwa vokayike.”
Okuti, ocitumãlo mu kendiwa omanu va fa. Tala Elomboluilo.
Okuti, ocitumãlo mu kendiwa omanu va fa. Tala Elomboluilo.