Skip to content

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

OCINA COKALIYE

Embimbiliya lioku yevelela—elivulu Lia Yoano cilo li sangiwavo vo internet

Embimbiliya lioku yevelela—elivulu Lia Yoano cilo li sangiwavo vo internet

Elivulu lia Yoano lioku yevelela, liopiwa vo Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas mua lingiwa apongoloko okuti, cilo li sangiwavo vo jw.org.

Yevelela oku tangiwa kuelivulu lia Yoano.