Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

O JW BROADCASTING

Oku kapa ocimãleho co JW Broadcasting vo Roku

Oku kapa ocimãleho co JW Broadcasting vo Roku

Oco o tale o JW Broadcasting vo Roku yove, o sukila oku kapa ocimalẽho vo Roku co JW Broadcasting. Kuama olonumbi vikuãimo oco o kape ocimalẽho caco:

 • Kapa ocimalẽho caco vo Roku Player

 • Kapa ocimalẽho JW Broadcasting lekuatiso lio komputador

 • Kapa ocimalẽho lekuatiso lio Roku

Kapa ocimalẽho caco vo Roku Player

O Roku Player yi sukila oku kuata olonumbi vi ku kuatisa oku iñila vo Internet. Noke yoku iñila vo Internet lekuatiso lio Roku Player, kuama olonumbi vi ka molẽha votela.

Onumbi: O sukila o ku kuata o Internet vo komputador ale vo telefone oco omalusule oku tapa.

Vokuenda kupange waco ku ka molẽha onumbi yimue vo tẽla okuti yi ka ku pinga oku linga o link lekuatiso lio Roku Player yove. Omo liaco, iñila vonumbi yo Internet www.roku.com/link kuenda kapa etendelo li molẽha votela yo televisão. Noke kuama olonumbi vikuavo vo komputador yove ale vomakina yikuavo oco o kuate o konta yimue vo Roku. Nda o Roku ya tẽla oku linga o link lo konta yove, otela yo televisão mu ka lingiwa apongoloko.

Oco o kuate olonumbi vikuavo tala ovideo yo Roku oco o mole ndomo o kapa ocimalẽho caco.

Kapa ocimalẽho JW Broadcasting lekuatiso lio komputador

O Roku player omakina yimue yi kuatisa oku mola ovipama (ale “ovipama vi lekisa olovideo”). O sukila oku nõla ovipama vi kuete olovideo o yongola oku tala. Onjila yimue yoku ci linga vo komputador yove.

 • Iñila vo JW Broadcasting kovipama vio Roku.

 • Linga o log in vo konta Roku yove nda handi kua ci lingile.

 • Tioka ponepa Add Channel. Noke lioku malusula oku kapa ocimalẽho caco oku pitĩla kesulilo ombutão yo verde yokuti Add Channel yi pongoloka kondaka hati, Installed.

Oku vokiya ocipama cimue vocimalẽho co Internet ka ci kapi ocipama caco vo Roku player; ci vokiya ño kulala woku talamela. Noke o sukila oku kapa ocipama cimue vo Roku player yove.

 • Tioka ponepa Home vo Roku yove.

 • Oku talavaya lolonepa vi lekisiwa Kilu ale Vemi ci ku kuatisa oku iñila vonepa yokuti Settings.

 • Tioka ponepa OK.

 • Kemẽla yokuti Settings, iñila vonepa yokuti Kilu ale Vemi toke eci ku moleha onepa yokuti System Update, noke tioka ponepa yokuti OK. Emẽla liokuti System Update li ka moleha. Ku ka molehavo onepa yokuti Check Now konẽle yondio yotela.

 • Tioka ponepa OK.

O Roku player yi konomuisa ovipama wa vokiya kuenda yi ka yi linga vi kapa vocimalẽho caco.

 • Tioka kemẽla liatete lio Roku yove kuenda nõla onepa yi linga hatia My Channels vo menu. Otela yaco yi lekisa ovipama viosi wa kapa vo Roku player yove, oku kongelamo o JW Broadcasting.

 • Iñila vo jw.org kuenda tioka ponepa yokuti OK oco o fetike oku tala o JW Broadcasting.

Kapa o JW Broadcasting vo Roku yove

O pondolavo oku kapa o JW Broadcasting vo Roku player yave.

 • Iñila kemẽla liatete liotela lio Roku yove.

 • Talavaya lolonepa vi lekisiwa Kilu ale Vemi iñila ponepa yo Roku yove, seya lomuine vo menu toke eci o sanga ondaka yokuti Search.

 • Tioka ponepa yokuti OK.

Onepa yokuti Search vo Roku yi pondola oku lekisa olofilme, ovipama vio TV, vakuakulinga olofilme, vakuakusongola, olomapalo kuenda ovipama vi lekisa ovina wa soheha. Omo okuti o JW Broadcasting ocipama cimue, sanda ovina wa sandiliya oco o sange ondimbukiso yokuti Channel. Oco wiñile vo JW Broadcasting, soneha olondaka vikuãimo:

 • jw broadcasting

 • jw.org

 • jwtv

 • Yehova

 • Eci o JW Broadcasting yi moleha vulala o kasi oku sandiliya, tioka ponepa yokuti Kondio toke eci o sanda onduko yocipama o kasi oku sandiliya kuenje o tioka ponepa yokuti OK. Onepa yokuti Add channel yi ka moleha.

 • Tioka vali ponepa yokuti OK kuenda kapa o JW Broadcasting.

Oco o tale o JW Broadcasting, tioka ponepa yokuti Go to channel, ale kuende vali votela yemẽla liatete lio Roku yove oco o sange o JW Broadcasting vemi liocinepa yokuti My Channels.