Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

 OSAPI YO KOÑOÑO | NDOMO O SANJUKILA UPANGE WA TĨLA

Ndomo tu Sanjukila Upange Wetu

Ndomo tu Sanjukila Upange Wetu

“Omunu o lialia kuenda o nyuanyua kuenda o sanjukila upange waye wosi, cosi eci ocali ca tunda ku Suku.” (Ukundi 3:13) Nda Suku o yongola okuti tu sanjukila upange wetu, ka ca sungulukile hẽ oku lavoka okuti o tu lekisa ndomo tu sanga esanju liaco? (Isaya 48:17) Eye o ci linga—lekuatiso Liondaka yaye, Embimbiliya. Kũlĩhisa olonumbi Viembimbiliya vi kuãimo vi ku kuatisa oku sanjukila upange wove.

KUATA OCISIMĨLO CA SUNGULUKA CATIAMẼLA KUPANGE

Ci kale okuti upange wove u kavisa etimba, ovisimilo, ale wa siata oku linga upange ukuavo, ivaluka okuti “upange wosi u kuete onima.” (Olosapo 14:23) Yipi onima yaco? Ocili okuti, oku talavaya ku tu kuatisa oku kuata olombongo vioku landa ovina tu sukila. Suku wa likuminya oku eca ovina vi sukiliwa ku vana vo fendela lutima wosi. (Mateo 6:31, 32) Pole eye o lavoka okuti tu likolisilako oku lekisa ombili lupange kuenda oku kala vakuacili.2 Va Tesalonike 3:10.

Tu sukila oku tenda upange wetu ndocina cimue ci tu kuatisa oku tẽlisa ocimãho cetu. Upange, ocina cimue ci kuete esilivilo ci tu kuatisa oku tẽlisa ovikele vietu. Joshua o kuete 25 kanyamo wa popia hati: “Oku kuata ovina o sukila, ci lomboloka onima yupange wove. Nda o tẽla oku feta ovina o sukila, ci lekisa okuti upange wove u kasi oku tẽlisa ocimaho cawo.”

Upange u kuatisavo oku sumbiwa lavakuetu. Ocili okuti, ka kuli upange—wa leluka. Nda tu likolisilako oku linga upange waco ndaño ka wa lelukile—ale u kavisa etimba—tu pondola oku kuata esanju poku kũlĩha okuti tu kasi oku tẽlisa ciwa upange waco. Poku ci linga tu ka yuvula oku kuama onjila ka ya sungulukile yoku linga upange umue. (Olosapo 26:14) Ocili okuti, upange u nena esanju. Aaron wa tukuiwa vocipama capita wa popia hati: “Ndi sanjukila calua ekavo lioku talavaya. Citava okuti ndi kava calua kuenda vakuetu ka va kapiko upange wange—pole nda kũlĩha okuti nda tẽlisa ocimãho cimue.”

 LIKOLISILAKO OKU TALAVAYA

Embimbiliya li tukula alume va ‘kuatele ombili kupange wavo’ kuenda akãi va ‘sakalala lupange wovaka avo.’ (Olosapo 22:29; 31:13) Ocili okuti, omunu ka loñoloha vocipikipiki. Kuenda lomue o sanjukila oku linga upange umue ka sole. Eli olio esunga lieci omanu valua ka va sanjukilila upange wavo; kuenda ka va likolisilako oco va loñolohe koku linga upange waco.

Ocili okuti omunu o pondola lika oku sanjukila upange umue nda eye o likolisilako oku lilongisa ndomo u lingiwa ciwa. William o kuete 24 kanyamo wa popia hati: “Eci o likolisilako oku linga upange wove loku mõla onima yi yililako, ci nena esanju. Nda kua likolisileko oku u linga ciwa, lalimue eteke o ka kuata esanju kupange waco.”

SOKOLOLA NDOMO UPANGE WOVE U KUATISA VAKUENE

Yuvula onjanjo yoku tiamisila lika utima kolombongo o yongola oku tambula. Pole, lipula ndoco: ‘Momo lie ndi sukilila oku talavaya? Nye ci pita nda upange waco ka wa lingiwile, ale nda ka wa lingiwile ciwa? Upange wange u kuatisa ndati vakuetu?’

Oku sokolola lutate kepulilo lia sulako ci kuete esilivilo, momo upange unena lika esanju eci tu mõla ndomo u kuatisa vakuetu. Yesu wa popia hati: “Esumũlũho li tunda koku eca olio lia lua, eli li tunda koku tambula li sule.” (Ovilinga 20:35) Upange wetu ka u kuatisa—lika olofalekesi kuenda vacime cetu—pole u kuatisavo omanu vakuavo. Vomanu vaco, mua kongela vakuepata lietu, kuenda olosuke.

Vakuepata lietu. Eci usongui wepata a talavaya oco a kuatise epata liaye, eye o va kuatisa kolonepa vivali. Catete, o va kuatisa kovina vietimba—ndeci, okulia, uwalo kuenda onjo. Handi vali, o tẽlisavo ocikele Suku o wiha coku “kuatisa vangandiaye.” (1 Timoteo 5:8) Cavali, omunu wosi ukuambili kupange, eca ongangu yiwa yoku lekisa okuti upange u kuete esilivilo. Shane wa tukuiwa kocipama ca pita, wa popia hati: “Isiange ulume umue ukuangangu yiwa koku linga upange. “Eye ukuacili, okuti komuenyo waye wosi wa talavaya letu kupange wukarpinteiro. Omo liongangu yaye yiwa, nda lilongisa oku kapako upange ndi linga lovaka ange poku panga ovina vi ka kuatisa vakuetu.”

Olosuke. Upostolo Paulu wa vetiya Akristão oco va ‘linge upange . . . okuti va sanga coku kuatisa laco olosuke.’ (Va Efeso 4:28) Eci tu likolisilako oku talavaya oco tu kuate ovina tu sukila loku kuatisa epata lietu, ci tu ĩhavo epondolo lioku kuatisa olosuke. (Olosapo 3:27) Omo liaco, upange u tu ĩha epuluvi lioku yeva esanju li tunda koku eca.

 OKU TALAVAYA CALUA

Yesu Vohundo yaye a lingila Komunda, wa popia hati: “U o ku kisika oku enda usenge umuamue, kuende laye vivali.” (Mateo 5:41) O pondola oku kapako ndati onumbi eyi kupange wove? Yuvula oku talavaya citito, pole sanda olonjila vikuavo vi kuatisa oku vokiya upange wove. Tumbika ovimãho vimue, sanda olonjila vikuavo via leluka vioku tẽlisa upange wove lonjanga. Sanjukila oku linga ovina viosi via kongela vupange wove ndaño vitito.

Osimbu o likolisilako, o ka kuata esanju kupange wove. Momo lie? Momo ove o kuete epondolo lioku lava ovilinga viove. Ove o kasi oku likolisilako oku u linga momo o ci yongola kuenda lomue o kasi oku ku kisika. (Filemone 14) Tu sukila oku ivaluka onumbi yi sangiwa kelivulu Liolosapo 12:24 yi popia hati: “Eka liukuambili li kuata uviali, ocisiãi puãi ci pangisua oku linga upange.” Ocili okuti pokati ketu havosiko va ka pangisua oku linga upange ale oku kisikiwa. Pole omunu una ka likolisilako o pondola oku liyeva ndu okuti o kasi kupika, kuenda otembo yosi o kasi vemehi liovihandeleko via vakuavo. Pole omunu wosi o likolisilako oku talavaya calua, omo okuti o yongola oku—o yeva esanju. Eye amamako oku lava ovilinga viaye.

KUATA OVISIMILO VIA SUNGULUKA VIATIAMẼLA KUPANGE

Ndaño okuti upange u kuete esilivilo, tu sukila oku ivaluka okuti kuli ocina cikuavo ca velapo komuenyo okuti upange u sule. Ocili okuti, Embimbiliya li tu vetiya oku kala vakuambili. (Olosapo 13:4) Pole ka li vetiya oku tiamisila lika utima kupange. Elivulu Liukundi 4:6 li popia okuti: “Epupu limuamue kumue loku tula utima lia velapo, apupu avali kumue lupange kuenda asakalalo esanda a sule.” Lipi etosi lia velapo? Omunu wosi o pesila otembo kuenda ongusu yaye yosi kupange, lalimue eteke a ka sanjukila onima yupange waye. Omo liaco, upange waye ka u kuata esilivilo momo ‘a sakalalo esanda.’

Embimbiliya li tu kuatisa oku kuata ovisimĩlo via sunguluka viatiamẽla kupange. Ndaño olio li tu vetiya oku likolisilako oku talavaya, pole, li tu lungulavo hati, ‘limbuki ovina via velapo.’ (Va Filipoi 1:10) Ovina vipi via velapo? Vovina viaco, mua kongela oku sokiya otembo yoku kala lepata kuenda akamba. Pole ocina cavelapo vali ovina viespiritu ndeci, oku tanga Ondaka ya Suku kuenda oku yi sokolola.

Vana va likolisilako oku leluisa omuenyo, va kasi oku sanjukila upange wavo. William una wa tukuiwa kefetikilo, wa popia hati: “Umue pokati ka vacime cange nda kuatele, wa lekisa ongangu yimue yiwa yoku kuata ovisimĩlo via sunguluka viatiamẽla kupange. Eye o talavaya calua kuenda wa kuatele ukamba uwa lolofalekesi viaye, momo omanu va solele calua upange waye. Pole kesulilo lieteke, noke liupange wa kũlĩhile ndomo a siapo upange waye konyima loku tiamisila utima kepata liaye kuenda kefendelo liaye. Eye, omunu umue nda kũlĩhĩle okuti wa sanjuka!”