UTALA WONDAVULULI WELILONGISO Cembanima 2013

Etendelo lilo li konomuisa ndomo tu pondola oku teyuila ekolelo lietu oco ka li ka hongue. Kuenda, Otembo yipi ondalelo lia Ñala yi sukila oku lingiwa kuenda elomboloko yipi oyo yi kuete koloneke vilo?

Yehova wa va Teyuila Vulembo Wolomunda

Vamanji va enda oku tambula ndati alivulu vokuenda kuviali wungangala ko Alemanya? Ovitangi vipi va liyaka lavio?

Yuvuli Oku ‘li Tatamisa Pokati’!

Elungulo lipi li sangiwa vukanda wavali welivulu lia Va Tesalonike? Nye ci tu kuatisa oku yuvula oco ka tu ka yapuisiwe?

O Pondola hẽ Oku Eca Olombanjaile Oco o Kuatise Kupange Wusoma?

Lilongisa ndomo tu pondola oku sokiya ciwa otembo yetu, kuenda olombongo, oco tu kuatise kupange Wusoma

O ci Ivaluka?

Ove hẽ wa sola oku tanga ovipama Viutala Wondavululi via sandekiwa volosãi via pita? Kũlĩhĩsa oco o limbuke, nda ivaluka ovina wa tanga

‘Ovina Evi vi Linge Onjivaluko Kokuene’

Ovina vipi Akristão vocili va kũlĩha viatiamẽla kocipito co Paskoa? Ocipito Conjivaluko yolofa via Ñala, ci kuete esilivilo lie kokuetu?

‘Ci Lingili Oku Njivaluka’

Tua kũlĩha ndati otembo ocipito Condalelo ya Ñala ci lingiwa? Ombolo lovinyu vi lomboloka nye?

Ceci Umue Pokati Kolohueli a fa

Nda umue pokati kolohueli wa fa, ukuavo wa siala komuenyo o pita otembo yalua lesumuo. Kũlĩhĩsa ndomo elavoko liepinduko lia tukuiwa Vembimbiliya, li eca elembeleko.

Ovipama vi Sangiwa Vutala Wondavululi Welilongiso, wunyamo wo 2013

Tala ovipama via sandekiwa Vutala Wondavululi Welilongiso, wunyamo wo 2013.