Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

 ULANDU WA TUNDA VOCISELEKO CETU CALIVULU

Ovo va Pandikisa ‘Koloseteko’

Ovo va Pandikisa ‘Koloseteko’

OKUENDA Kuyaki watete wa pita Voluali luosi kunyamo wo 1914, omanu valua va limbuka okuti Vakuakulilongisa Embimbiliya, ka va tavele oku litenga vuyaki waco. (Isa. 2:2-4; Yoa. 18:36; Va Efe. 6:12) Afendeli va Suku kofeka yo Grã-Bretanya, va tẽla ndati oku pandikisa kuyaki waco?

Henry Hudson

Ocihandeleko Cusualali ca fetika kunyamo wo 1916 kofeka yo Grã-Bretanya, ca kisika alume vosi ka va kuelele va kuete oku upisa 18 toke 40 kanyamo, oco va ende kusualali. Ocihandeleko caco ca lekisa okuti, vana ka va yongola oku enda kuyaki omo “lietavo liavo,” citava okuti ka va kisikiwa oku enda. Omo liaco, ombiali yofeka ya tumbika ocihandeleko coku nõla vana va sesamẽla oku enda kusualali kuenda ava ka va sesamẽla.

Ndaño kua kala ocihandeleko caco, pole, ci soka 40 ya Vakuakulilongisa Embimbiliya, va kapiwa volokayike viasualali, vakuavo ecelãla, va tumiwa kuyaki kofeka yo Fransa. Pole, oco vamanji kofeka yo Grã-Bretanya va teyuile vana va kala vokayike, va sonehela ukanda Epalanga Liatete o tukuiwa hati, Herbert Asquith. Ukanda waco, wa sinaliwa lolonduko vieci ci soka 5.500 komanu.

Etambululo lia lekisa okuti vamanji ecelãla va tumiwa ko Fransa, va sesamẽla oku pondiwa omo lioku likala oku enda kuyaki. Eci eteke lioku pondiwa lia pitĩlapo, epalanga lia sapuila vamanji hati ka va pondiwa, pole, va kala ekũi lianyamo vokayike. Omo liaco, va tiukila ko Inglaterra kuna va kapiwa volokayike.

Manji James Frederick Scott

Osimbu uyaki wa kala oku amamako, kua eciwa vali ocihandeleko cokuti, alume vosi va kuele va sukila oku enda kusualali. Volupale luo Manchester ko Inglaterra mua kala ndotolo Henry Hudson wa lilongisa Embimbiliya okuti, wa teyuila vamanji. Keteke lia 3 kosãi Yenyenye yunyamo wo 1916, ombonge ya lekisa okuti, Henry Hudson wa kala ondingaĩvi, kuenje wa kuatiwa, loku talisiwa ohali, kuenda wa tumiwa kusualali. Noke, volupale luo Edinburg, kofeka yo Eskosia, kua lingiwa esombiso likuavo. Manji James Frederick Scott okuti wa kala ukundi olikasi ci soka 25 kanyamo, ka kuatele eko lalimue. Omo liaco, ombiali yo Grã-Bretanya ya liwekapo oku litenga vocitangi caco, kuenje ya fetika oku kuatisa koku tetulula ocitangi cikuavo ca kala ko Londre. Pole, manji Herbert Kipps volundila, kuenje wa kisiwa oku feta olombongo kuenda wa tumiwa kusualali.

Kosãi Yenyenye Linene yunyamo wo 1916, ci soka 264 yavamanji va tambula ukanda uvangi u lekisa okuti, ka va endi vali kusualali. Noke, vamanji vatãlo va tumiwa kolonjo viavo, ci soka 154, “va tambula ocikele coku panga atapalo, kuenda ovina vikuavo.” Ci soka 23, va tambula ocikele coku lingila ovopange asualali okuti ka va endi kuyaki. Ci soka 82, va kisikiwa oku enda kusualali, vakuavo va sombisiwa lombonge yasualali omo lioku likala ovihandeleko vimue. Omo okuti omanu valua ka va sanjukilile ekangiso lia eciwa ku vamanji, ombiali yopa vamanji yaco vokayike kasualali, kuenje va tumiwa kovopange akuavo.

Manji Pryce Hughes

 Manji Edgar Clay la Pryce Hughes okuti noke va talavaya ko Betele yo ko Grã-Bretanya, va tambuile ocikele coku fẽla ociva covava ko Gales. Noke, manji Herbert Senior, umue pokati ka vamanji ecelãla okuti wa tiuka ko Fransa, wa tumiwa Vokayike ko Wakefield volupale luo Yorkshire. Vakuavo, va talisiwa ohali lovopange alua Vokayike ko Dartmoor, mua kala vamanji valua ka va yonguile oku enda kusualali.

Ulume umue o tukuiwa hati, Frank Platt, wa kala oku lilongisa Embimbiliya okuti katavele oku linga upange wasualali, wa lambalaliwa calua eci a tumiwa kuyaki. Manji Atkinson Padgett okuti eci a kuatiwa ndopo a fetika oku lilongisa Embimbiliya, wa talisiwavo ohali lasualali omo lioku likala oku enda kuyaki.

Manji Herbert Senior

Ndaño okuti omanu valua ka va kuete elomboloko lieci tu talela ohali, pole epandi lietu lisanjuisa Yehova Suku. Vamanji va tukuiwa ndeti, va amamako oku lekisa ongangu yiwa ca piãla enene eci va pita ‘loloseteko.’ (Esit. 3:10)—Ulandu wa tunda vociseleko cetu calivulu ko Grã-Bretanya