UTALA WONDAVULULI WELILONGISO Enyenye 2016

Vutala ulo Wondavululi, mu sangiwa ovipama tu ka lilongisa oku upisa kosemana 26 Yenyenye Linene toke 23 ya Mbalavipembe, wo 2016

Efetikilo Liolohuela Kuenda Ocimãho Caco

Anga hẽ tu pondola oku popia okuti olohuela ombajaile yimue ya tunda ku Suku?

O Tẽla hẽ Oku Limbuka Esilivilo Lioku Amamako Oku Pamisa Ekolelo Liove?

Lilongisa ovina o sukila oku linga oco o pamise ekolelo liove.

Wa Limbuka hẽ Esilivilo Lioku Pindisa Vamanji Vakuavo?

Ovimãho vipi o pondola oku va kuatisa oku tẽlisa?

ULANDU WOMUENYO

Nda Limbuka Okuti Oku Kuatisa Vakuetu ci Nena Esanju

Umalẽhe umue wo ko inglaterra wa iñila kupange umue wo nenela esanju okuti, oku kala omisionaliu kofeka yo Portu Riku.

Apulilo a Lingiwa la Vakuakutanga

Momo lie oku sukula ovaka ca kalela ocitangi cinene kovanyãli va Yesu?