UTALA WONDAVULULI WELILONGISO Kayovo 2018

Mu sangiwa ovipama vielilongiso oku upisa kosemana 2-29, ya Kupupu, wo 2018.

Setukula Ekolelo Lepokolo Lia Noha la Daniele Kuenda Yovi

Alume vaco va kuekolelo va liyakavo lovitangi ndevi tua siata oku pita lavio koloneke vilo. Nye ca va kuatisa oku amamako lepandi?

Ove hẽ wa Kũlĩha Yehova Nda Noha la Daniele Kuenda Yovi?

Alume vaco va kũlĩha ndati Tõlo? Ukũlĩhĩso waco wa va kuatisa ndati? Tu kuata ndati ekolelo ndeli liavo?

Nye ci Lomboloka Oku Kala Omunu Ukuespiritu?

Embimbiliya li lombolola ovituwa ‘viomunu ukuespiritu’ kuenda eci cu tepisa ‘lomunu ukuetimba.’

Amamako Oku Kula Konepa Yespiritu!

Oku kuata lika ukũlĩhĩso Wembimbiliya oco tu pame konepa yespiritu, ka ci tẽla. Nye tu sukila vali oku linga oco tu vokiye ukũlĩhĩso wetu Wembimbiliya?

Esanju—Ocituwa Cimue Ca Yehova

Nye o sukila oku linga nda wa limbuka okuti ovitangi vieteke leteke vi kasi oku tepulula esanju liove?

Apulilo a Lingiwa la Vakuakutanga

Ko Isareli yosimbu ocikoti ca mesiya ca tambele kunuñulu?