Oku eca ombrochura losapi hati: Epata Liove li Pondola Oku Kuata Esanju, volupale luo Georgia

EKALO LIETU TUAKRISTÃO KUENDA OKU KUNDA--OVIPAMA VIOHONGELE Kuvala 2017

Ovindekaise vi Kuamiwa

Ovindekaise vi kuamiwa poku eca Utala Wondavululi kuenda oku longisa ocili catiamẽla konduko ya Suku. Kuama ovindekaise viaco poku soneha ovindekaise viove muẽle.

OVOKUASI A SANGIWA VONDAKA YA SUKU

‘Sandiliyi Yehova Kuenje vu Kala Lomuenyo’

Nye ci lomboloka oku sandiliya Suku? Nye tu pondola oku lilongisa kulandu wa va Isareli vana va liwekapo oku sandiliya Yehova?

EKALO LIAKRISTÃO

Tu Mioñololi Uloño Wetu Kupange Woku Kunda—Linga Apasu

O pondola ndati oku linga apasu awa? Amamako oku vetiya onjongole, kuata ocimãho cimue poku nyula omanu wa kundila, kuenda amamako oku tẽlisa ocimãho cove.

OVOKUASI A SANGIWA VONDAKA YA SUKU

Wa Lilongisila Kakulueya Aye

Ulandu wa Yona u lekisa okuti Yehova ka tu yanduluka eci tu u lueyela. Pole eye o lavoka okuti tu lilongisila kakulueya etu.

EKALO LIAKRISTÃO

Ceci tu Lilongisila Kulandu Welivulu Lia Yona

Oku sokolola kulandu wa Yona ci tu kuatisa oku liyaka lesumuo, oku kuata ovisimĩlo viasunguluka eci va tu tambulula lãvi kupange woku kunda kuenda oku lembelekiwa lekuatiso liohutililo.

OVOKUASI A SANGIWA VONDAKA YA SUKU

Yehova o Yongola Nye Kokuetu?

Elitokeko lipi li kasi pokati kefendelo lietu kuenda ukamba tu kuete la vamanji?

OVOKUASI A SANGIWA VONDAKA YA SUKU

Amamako Oku Lavulula Konepa Yespiritu Kuenda Oku Lekisa Ombili

Oku nyõliwa kuo Yuda la va Bavulono ca kala ndu okuti ka ci tẽlisiwa. Pole, ocitumasuku caco ca laikele oku tẽlisiwa kuenda Havakuki wa sukilile oku ci talamela.

EKALO LIETU TUAKRISTÃO

Amamako Oku Lavulula Konepa Yespiritu Kuenda Oku Lekisa Ombili Eci Ekalo Liomuenyo Wove li Pongoloka

Eci apongoloko a tateka efendelo lietu kuenda oku nyõla ukamba wetu la Yehova, nye ci pondola oku tu kuatisa oku amamako oku lavulula konepa yespiritu kuenda oku lekisa ombili vokuenda kuapongoloko?