Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

 EKALO LIAKRISTÃO

Epinduko li Tẽlisiwa Omo Liocisembi

Epinduko li Tẽlisiwa Omo Liocisembi

Ocipito Conjivaluko ci tu ĩha epuluvi liwa lioku sokolola kasumũlũho a keya kovaso yoloneke okuti, a tẽlisiwa lika omo liocisembi ndeci, epinduko. Yehova lalimue eteke a yonguile okuti omanu va fa. Eli olio esunga lieci tua siatela oku sumua eci ku fa omunu umue tu sole. (1 Va Kor. 15:26) Yesu wa yeva esumuo eci a mola olondonge viaye via kala oku lila omo liokufa kua Lasaru. (Yoa. 11:33-35) Omo okuti Yesu ukuesetãhalo lia Isiaye, tua kolela okuti Yehova o yevavo esumuo poku mola okuti tua sumua omo liokufa kuomunu umue tu sole. (Yoa. 14:7) Yehova o kuete onjongole yoku pindula afendeli vaye va fa, kuenda tu kuetevo elavoko liaco.—Yovi 14:14, 15.

Omo okuti Yehova eye Suku o sokiya ciwa ovina, ca sunguluka kokuetu oku kolela okuti epinduko li ka lingiwa lonjila yimue ya suapo. (1 Va Kor. 14:33, 40) Ka ku ka kala vali olonambi, ku ka kala lika epuluvi lioku yolela vana va ka pinduiwa. Anga hẽ wa siata oku sokolola kepinduko, ca piãla enene nda wa sumua? (2 Va Kor. 4:17, 18) Wa siata hẽ oku panduila Yehova omo lieliangiliyo liocisembi kuenda omo lioku situlula Vovisonehua okuti vana va fa va ka kuata vali omuenyo? —Va Kol. 3:15.

  • Helie pokati kakamba vove ale va ngandiove o yongola oku mola vali lomuenyo?

  • Omunu upi wa tukuiwa Vembimbiliya kuenje o yongola oku lisanga laye kuenda oku sapela laye?