Yoano 1:1-51

  • Ndaka wa linga omunu (1-18)

  • Uvangi Yoano Upapatisi a eca (19-28)

  • Yesu, Kameme ka Suku (29-34)

  • Olondonge viatete via Yesu (35-42)

  • Filipu kuenda Nataneli (43-51)

1  Kefetikilo wa kala Ndaka, Ndaka wa kala la Suku kuenda Ndaka wa kala nda suku.  Eye kefetikilo wa kala la Suku.  Suku wa lulika ovina viosi kumue laye, nda ka ca kaile eye, nda lacimue ca lulikiwa. Eci ca lulikiwa  mekonda liaye, omuenyo kuenda omuenyo waco ocinyi comanu.  Ocinyi ci tuila vowelema, pole, owelema ka wa ci imile.  Kuenje kua katuka ulume umue onumiwa ya Suku; onduko yaye Yoano.  Ulume waco weya ndombangi, oco a imbe uvangi wocinyi, okuti omanu vosi va kolela mekonda liaye.  Eye ka kaile ocinyi, pole wa tumiwa oco a imbe uvangi wocinyi caco.  Ocinyi cocili okuti ceca ocinyi komanu vosi, ca laikele oku iya voluali. 10  Eye wa kala voluali kuenda oluali lueya mekonda liaye, pole, oluali ka luo limbukile. 11  Weya komanu vaye, pole, ka vo tambuile. 12  Puãi vosi vana vo tambula, wa va ĩha omoko yoku kala omãla va Suku, momo va kolela konduko yaye. 13  Ovo ka va citiwile losonde pamue locipango cetimba, ale comanu, pole, va citiwa locipango ca Suku. 14  Ndaka wa linga omunu, wa tunga pokati ketu kuenda tua mola ulamba waye, okuti ulamba umue womõla wongunga wa isia; kuenda eye wa yukisua lohenda ya Suku,* locili. 15  (Yoano wo wimbila uvangi, eye wa kaluka hati: “U yuna nda tukula eci nda popia siti, ‘Una iya konyima yange wa livanga, momo eye wa kala tete komuenyo.’”) 16  Omo eye weyuka ohenda ya piãla kuenda ocili, etu tua tambulavo ohenda ya piãla. 17  Omo okuti Ocihandeleko ca eciwa la Mose, ohenda ya piãla kuenda ocili ceya vonduko ya Yesu Kristu. 18  Lomue omunu wa muile Suku; omõla wongunga wa Suku* o kasi ponele ya Isia,* eye wo situlula. 19  Owu owo uvangi Yoano a eca eci va Yudea va tumile ovitunda kuenda va Lewi va tundile ko Yerusalãi oku u pula vati: “Ove elie?” 20  Wa kumbulula locili, ka kembele, puãi wa popia hati: “Ame, hameko Kristu.” 21  Kuenje vo pula vati: “Ove elie? Anga ove Eliya?” Eye hati: “Hameko.” “Ove Uprofeto?” Wa kumbulula hati: “Sio!” 22  Ovo vo pula vati: “Ove elie? Tu sapuileko oco tu ece etambululo ku vana va tu tuma. Nye o popia catiamẽla kokuove?” 23  Eye hati: “Ame ndi ndaka ya una wa kalukila vekalasoko yiti: ‘Suñamisi onjila ya Yehova,’ ndeci ca popiwile luprofeto Isaya.” 24  Ovo va tumiwile la va Fariseo. 25  Kuenje vo pula vati: “Momo lie o papatisila nda ove ku Kristuko, ale Eliya pamue Uprofeto?” 26  Yoano wa va tambulula hati: “Ame mapatisa lovava. Pokati kene pa katuka umue ka wa kũlĩhĩli, 27  okuti iya konyima yange, pole, si sesamẽla oku kutulula olonjita violohaku viaye.” 28  Ovina evi via pita ko Betania kesinya lio Yordão, kuna Yoano a kala loku papatisila omanu. 29  Keteke lia kuamamo eye wa mola Yesu oku iya kokuaye, yu wa popia hati: “Kameme ka Suku, una upa akandu oluali, yo! 30  Eye una nda popele siti: ‘Konyima yange ku iya ulume wa livanga, momo eye tete wa kala komuenyo.’ 31  Puãi ndaño sio kũlĩhĩle, esunga lieci ndeyilila oku papatisa lovava lieli okuti, eye o situluiwa ku va Isareli.” 32  Yoano wa imba uvangi hati: “Nda mola espiritu sandu lia loka kilu ndopomba kuenje lio wila. 33  Ndaño sio kũlĩhĩle, pole Una wa numa oku papatisa lovava, wa ndi sapuila hati: ‘Wosi o mola okuti espiritu lio lokila loku u wila, eye una o papatisa lespiritu sandu.’ 34  Kuenje nda ci mola yu nda imba uvangi wokuti u Omõla wa Suku.” 35  Keteke likuavo Yoano wa talama kumue lolondonge viaye vivali, 36  kuenje eci a mola Yesu oku iya, wa popia hati: “Kameme ka Suku, yo!” 37  Olondonge vivali via yeva eci Yesu a popia kuenje vio kuama. 38  Eci Yesu a vanja konyima wa mola okuti va kala oku u kuama, yu wa va pula hati: “Nye vu sanda?” Ovo vo sapuila vati: “A Rambei, (ci lomboloka “Olongisi”), pi o sikĩla?” 39  Wa va sapuila hati: “Enjui, oco vu tale.” Ovo va enda, yu va mola apa eye a sikĩla kuenje va kala laye keteke liaco; eci ca kala kowola yekũi.* 40  Andereu manji a Simono Petulu, eye umue pokati kalume vavali va yeva eci Yoano a popia kuenje wa kuama Yesu. 41  Eye tete wa sanga manjaye Simono yu wo sapuila hati: “Tua sanga Mesiya,” (ci lomboloka “Kristu”), 42  kuenda wo tuala ku Yesu. Eci Yesu o mola wa popia hati: “Ove Simono omõla a Yoano; o lukiwa Kefa” (ci lomboloka “Petulu”). 43  Keteke lia kuamamo eye wa yonguile oku enda ko Galilea. Kuenje Yesu wa sanga Filipu yu wo sapuila hati: “Linga ondonge yange.” 44  Filipu u Betesaita, olupale lua Andereu kuenda Petulu. 45  Filipu wa sanga Nataneli, yu wo sapuila hati: “Tua sanga una Mose kuenda Ovihandeleko Lovaprofeto va sonehele okuti: Yesu omõla a Yosefe u Nasara.” 46  Nataneli wo sapuila hati: “Ko Nasara hẽ ku tunda cimue ciwa?” Filipu wo kumbulula hati: “Enju, ndo tale.” 47  Eci Yesu a mola Nataneli oku iya kokuaye, wa popia eci catiamẽla kokuaye hati: “Tala, u Isareli wocili okuti kokuaye ka kuli elimbi.” 48  Nataneli wo pula hati: “Wa ñulĩha ndati?” Yesu wo tambulula hati: “Osimbu Filipu ka ku kovongele eci wa kala vemehi liuti ukuyu, nda ku mola.” 49  Nataneli wa tambulula hati: “A Rambei, ove Vumõla a Suku, haive vu Soma ya Isareli.” 50  Yesu wo tambulula hati: “Wa ci kolela omo nda ku sapuila okuti nda ku mola vemehi liuti ukuyu? O ka mola ovina via velapo okuti evi vi sule.” 51  Kuenje eye wo sapuila hati: “Ocili ndu sapuili siti vu mola ilu lia yuluka kuenda ovangelo va Suku va londa loku loka ku Mõlomunu.”

Footnotes

Ale, “ohenda ya piãla.”
Ale, ‘eye lika omõla wa lulikiwa la Suku haeye o kuete ovituwa ndevi via Suku.’
Ale, “ponete ya Isia.” Ci lomboloka ocitumãlo ca velapo.
Okuti kowola 4 kekumbi.