Va Kolosai 4:1-18

  • Alungulo ku vacime (1)

  • “Pandikisi lolohutililo” (2-4)

  • Oku endaenda ndavakualondunge la vana ka va pangi onepa kekongelo (5, 6)

  • Ovilamo via sulako (7-18)

4  Ene a vacime tati apika vene lesunguluko kuenda esunga omo wa kũlĩhi okuti vu kuetevo Cime kilu.  Pandikisi lolohutililo, amamiko oku lavulula loku eca olopandu.  Tu likutililikovo okuti Suku o tu yuluila onjila oco tu kunde ondaka yaye okuti tu sapula elumbu li kola lia Kristu, lina nda kapiwila kalienge,  okuti ndi yi lombolola ciwa ndomo ca ndi sesamẽla.  Endaendi ndava va kuete olondunge pokati ka vana ka va tiamẽlele kekongelo, loku talavaya ciwa lotembo.*  Olondaka viene vi kale lumbombe, loku singiwa lomongua, okuti vu kũlĩha ndomo vu tambulula omunu umue.  Tukiko, manjange o soliwe, ondingupange ya koleliwa haeye ukuenje vu Ñala, o vu sapuili ovitangi viange viosi.  Ñasi oku u tuma kokuene okuti vu kũlĩha ndomo tu kasi kuenda eye o lembeleka ovitima viene.  Ndo tuma kumue la Onesimo manjange wa koleliwa haeye o soliwe, una wa tunda pokati kene; kuenje ovo va ko lomboluili ovina viosi via pita kulo. 10  Aristarko omandekua kumue lame wo tumisi ovilamo kuenda Marko epalume lia Barnaba, (okuti eye una ene wa tambuli onumbi yokuti, nda weya kokuene u yoleli,) 11  kumue la Yesu o tukuiwa Justo, una wa tiamẽla ku vana va seviwa evamba. Ava ovo lika olondingupange kumue lame omo Liusoma wa Suku kuenda ovo va ndi kolisa calua.* 12  Epafra ukuenje wa Kristu Yesu, una wa tunda pokati kene wo tumisi ovilamo. Eye olonjanja viosi o likolisila oku u likutililiko, okuti vu talama ngõ kuenda ekolelo liene li pama poku linga ocipango cosi ca Suku. 13  Momo ndu wimbila uvangi okuti wa likolisilako calua koku u kuatisi kuenda koku kuatisa vana va kasi ko Laodikea loko Hierapoli. 14  Luka ndotolo o soliwe wo tumisi ovilamo kumue la Dema. 15  Tumisi ovilamo viange ku vamanji vo ko Laodikea, ku Numfa kuenda kekongelo li kasi konjo yaye. 16  Eci vu tangi ukanda ulo pokati kene, lingi esokiyo liokuti u tangiwavo kekongelo lio ko Laodikea kuenje vu tangavo una nda tumile ko Laodikea. 17  Sapuilivo Arkipo okuti: “Lavulula upange wa tambula ku Ñala, oco o u tẽlise.” 18  Ame ndi Paulu ndi tuma ovilamo nda soneha leka liange muẽle. Ivaluki alienge ange. Ohenda ya piãla yi kale lene.

Footnotes

Lit., “oku landa otembo ya sokiyiwa.”
Ale, “ekuatiso.