Va Heveru 11:1-40

  • Ceci ci lomboloka ekolelo (1, 2)

  • Ovolandu ekolelo (3-40)

    • Oku sanjuisa Suku ka ku tẽliwa te lekolelo (6)

11  Ekolelo ociseveto covina vi lavokaiwa, halio uvangi* wovina ka vi molaiha.  Omo liekolelo liaco, omanu vo kosimbu* va tambula uvangi wokuti Suku wa va tava.  Omo liekolelo, tua limbuka okuti oluali* lua lulikiwa londaka ya Suku, oco okuti eci ka ci letiwe ci muiwa kovina vi letiwe.  Omo liekolelo, Abele wa eca ku Suku ocilumba ca velapo okuti ca Kaini ci sule kuenje mekonda liekolelo liaco wa tambula uvangi wokuti ukuesunga, momo Suku wa tava* ombanjaile yaye, okuti ndaño wa fa, lopo o kasi oku vangula omo liekolelo liaye.  Omo liekolelo, Enoke wa sondoluiwa okuti ka moli oku fa kuenje ka sangiwile vali omo Suku wo sondolola; momo osimbu ka sondoluiwile wa tambula uvangi wokuti wa sanjuisa Suku.  Oku sanjuisa Suku ka ku tẽliwa te lekolelo, momo wosi amela ku Suku loku u fendela o sukila oku kolela okuti eye o kasi lomuenyo kuenda eca onima kuava vo sanda lutima wosi.  Omo liekolelo, Noha noke yoku tambula elungulo lia Suku liovina ka vi muiwa, wa lekisa esumbilo ku Suku kuenda wa tunga ocimbaluku oco a popele vakuanjo yaye; omo liekolelo liaco eye wa pisa oluali kuenje wa linga kapiñala kesunga li tunda kekolelo.  Omo liekolelo, Avirahama eci a kovongiwa wa pokola poku enda kocitumãlo a laikele oku tambula ndocipiñalo; eye wa enda ndaño ka kũlĩhĩle oku a kala oku enda.  Omo liekolelo, eye wa kala ndocingendeleyi vofeka yohuminyo okuti vofeka yamãle, wa kala volosinge la Isake kuenda Yakoba, vakapiñala kumue laye kohuminyo yimuamue. 10  Eye wa kala oku lavoka olupale lu kuete ociseveto cocili, okuti usovoli* walio kuenda utungi walio, Suku. 11  Omo liekolelo Sara wa tambula ongusu yoku mina omõla* ndaño wa pitahãla anyamo, momo eye wa tendele okuti Suku una wa linga ohuminyo yaco wa kolelua. 12  Omo liaco, kulume umosi wa tendiwile okuti ka citi,* kua tunda omãla valua ndolombungululu vio kilu kuenda ndeseke kohulo yokalunga okuti ka li tendiwa. 13  Vosi yavo va fa lekolelo, ndaño ka va muile oku tẽlisiwa kuolohuminyo; pole, va vi muila ocipãla, loku vi yolela, haivo va litendele kowiñi okuti va kala akombe kuenda ovingendeleyi vofeka. 14  Momo vana va vangula ndoco va lekisa okuti va kasi oku likolisilako oku sanda ocitumãlo oco ci linge onjo yavo. 15  Nda ovo va ivalukile kuna va tunda, nda va sanda evelo lioku tiukila. 16  Cilo puãi va sanda ocitumãlo ca velapo okuti ci kasi kilu. Oco Suku ka kuetele osõi yoku tukuiwa Suku yavo, momo wa va pongiyila olupale. 17  Omo liekolelo, Avirahama eci a nyikiwa, wa lumba Isake—kuenje ulume una wa tambula lesanju olohuminyo wa tava oku lumba omõlaye wongunga— 18  ndaño co popiwila citi: “Eci ci tukuiwa ocitumbulukila* cove, ci tunda ku Isake.” 19  Puãi eye wa kolelele okuti Suku o tẽla oku u pindula kuava va fa kuenje wo tambula ndocindekaise. 20  Omo liekolelo, Isake wa sumũlũisa Yakoba kuenda Esau, omo liovina via laikele oku iya. 21  Omo liekolelo, Yakoba eci a panda koku fa wa sumũlũisa omãla va Yosefe, omõla lomõla kuenje wa kekamẽla kombueti yaye osimbu a kala oku fendela. 22  Omo liekolelo, Yosefe eci a laikele oku fa, wa tukula oku tunda kuomãla va Isareli Kegito kuenda wa eca onumbi* yatiamẽla kakepa* aye. 23  Omo liekolelo, Mose noke yoku citiwa, wa selekiwa lolonjali viaye olosãi vitatu, momo va mola okuti okamõla ka finile calua kuenda ka va kuatelele usumba ocihandeleko ca soma. 24  Omo liekolelo, Mose eci a kula, wa likala oku tukuiwa omõla womõla ukãi wa Fareo, 25  wa nõlapo oku talisiwa ohali kumue lomanu va Suku okuti oku sanjukila asanju ekandu ana a pua pua hacoko, 26  omo wa tendele esepu lia Kristu ndukuasi wa velapo okuti ovokuasi o Kegito a sule, momo wa luluvalele koku tambula onima. 27  Omo liekolelo, eye wa tunda Kegito, pole, ka kuatelele usumba onyeño ya soma, momo wamamako oku pandikisa ndu okuti o lete Una ka muiwa lovaso ositu. 28  Omo liekolelo, eye wa sovola o Paskoa kuenje wa nyila osonde, okuti unyõli ka lemeha* olonuñulu viavo. 29  Omo liekolelo, ovo va yoka Okalunga Kakusuka ndokongongo ya kukuta, pole, eci va Egito va setekavo oku ci linga va kunduiwa lovava. 30  Omo liekolelo, ovimbaka vio Yeriko via leñuiwa noke yomanu oku vi ñuala oloneke epanduvali. 31  Omo liekolelo, Rahava ocipuepue ka nyõlehele kumue la vakuesino, momo wa tambula olondavululi lombembua. 32  Mopia vali nye? Momo si moli otembo yoku lombolola eci catiamẽla ku Gideone, la Baraka, la Samisone, Yefita, Daviti, Samuele kuenda ovaprofeto vakuavo. 33  Vana okuti omo liekolelo va yula olosoma, va nena esunga, va tambula olohuminyo, va munihisa ovimela violohosi, 34  va imula ongusu yondalu, va puluka kosipata, ndaño va honguele lopo va kuata ongusu, va linga olonõi kuyaki, va lundula olohoka viovanyali. 35  Akãi va tambula vangandiavo va pinduka, pole, alume vakuavo va tipuiwa calua omo ka va tavele oku yovuiwa locisembi cimue, oco va kuate epinduko lia velapo. 36  Ocili, vakuavo va talisiwa ohali lesepu, loku tipuiwa kuenda vali va kutiwa lalienge loku kapiwa volokayike. 37  Va asiwa ovawe, va setekiwa, va tetiwa luvali,* va pondiwa losipata, va ñuala ñuala loku wala ovipa violomeme lovipa violohombo, va pita lekambo, va talisiwa ohali, va tatiwa lãvi; 38  kuenda oluali ka lua sesamẽlele oku kuata omanu vaco. Va tungayala vakalasoko, volomunda, valeva kuenda valungi o kilu lieve. 39  Kuenje vosi ava ndaño va imbiwila uvangi uwa omo liekolelo liavo, pole, ka va muile oku tẽlisiwa kuohuminyo, 40  momo Suku wa tu pongiyila cimue ca velapo okuti ovo ka va kanguisiwa lika liavo, te kumue letu.

Footnotes

Ale, “uvangi wa koleliwa.”
Ale, “vakukululu yetu.”
Ale, “olotembo.” Tala Elomboluilo.
Ale, “oku imba uvangi poku limbuka.”
Ale, “omesele.”
Lit., “ombuto.”
Lit., “wa fa.”
Lit., “ombuto.”
Ale, “ocihandeleko.”
Ale, “oku kendiwa.”
Lit., “oku lamba.”
Ale, “oku soyuiwa pokati.”