Ovilinga 1:1-26

  • O sonehela Teofilo (1-5)

  • Oku imba uvangi toke kasukiyo o kilu lieve (6-8)

  • Yesu o londa kilu (9-11)

  • Olondonge vi liongoluila pamosi (12-14)

  • Matiya o nõliwa oku piñala Yuda (15-26)

1  A Teofilo, nda soneha ulandu watete watiamẽla kovina viosi Yesu a fetika oku linga loku longisa,  toke keteke ambatiwa kilu, noke yoku eca olonumbi lekuatiso liespiritu sandu kovapostolo eye a nõlele.  Noke yoku tala ohali, wa limolẽhisa kokuavo okuti wa kala lomuenyo, lonjila yimue okuti ka sile atatahãi. Ovo vo mola vokuenda kueci ci soka 40 koloneke kuenje wa va sapuila eci catiamẽla Kusoma wa Suku.  Eci a liongolola lavo, wa va handeleka hati: “Ko ka tundi vo Yerusalãi, pole amamiko oku lavoka eci Isia a likuminya catiamẽla kovina vu yeva kokuange;  momo Yoano wa papatisa lovava, puãi ene vu papatisiwa lespiritu sandu eci pa pita oloneke vimue noke yovina evi.”  Kuenje osimbu va liongolola, vo pula vati: “A Ñala anga o tumbulula usoma wa Isareli cilo?”  Eye wa va sapuila hati: Haceneko oku kũlĩha olotembo pamue ovovo vina Isia a tumbika lomoko yaye.*  Puãi eci espiritu sandu liya kokuene vu tambula unene, vu linga olombangi viange vo Yerusalãi, vo Yudea yosi kuenda vo Samaria toke kasukiyo* o kilu lieve.”  Noke yoku popia ovina evi, osimbu ovo va kala oku vanja, eye wa yeluiwa kilu, yu elende lio sitika kuenje ka vo muile vali. 10  Osimbu va vanja kilu eci eye a kala oku londa, alume vavali luwalo u yela va talama ponele yavo, 11  kuenje va popia vati: “Ene alume vo ko Galilea, momo lie vu tãilili oku vanja kilu? Yesu una wa ambatiwa kilu, o tiuka kokuene ndeci wo moli oku londa kilu.” 12  Ovo va tiukila ko Yerusalãi oku tunda komunda yi tukuiwa hati, Omunda yo Oliveira, ocipepi lo Yerusalãi, okuti ocinãla caco ca soka ndungende wa eceleliwile oku lingiwa kesambata. 13  Eci va pitĩla va iñila vohondo yosapalalo kuenje omo va sikĩla. Vohondo yaco mua kala Petulu, la Yoano, la Tiago, la Andereu, la Filipu, la Tomasi, la Bartolomeu, la Mateo, la Tiago omõla a Alfeo, la Simono ukuambili kuenda Yuda omõla a Tiago. 14  Vosi yavo va likapela oku pandikisa lolohutililo, kumue lakãi vamue la Maria ina ya Yesu kuenda vamanjaye. 15  Vokuenda kuoloneke viaco, Petulu wa votoka pokati ka vamanji (omanu valua* va kala pamosi, va soka 120) loku popia hati: 16  “Ene a vamanji, ca sesamẽlele okuti ocisonehua ci tẽlisiwa, okuti espiritu sandu lia imba owanji vonduko ya Daviti catiamẽla ku Yuda, una wa songuila vana va kuata Yesu. 17  Momo watiamẽlele kokuetu kuenda wa pangele onepa kupange owu. 18  (Ulume waco wa landele epia londando ka ya sungulukile kuenje wa kupuka lutue, etimba liaye lia toka* kuenda ovãla vosi a tundamo. 19  Eci ca yevala kolonungi viosi vio Yerusalãi kuenje epia liaco kelimi liavo lia tukuiwa hati, Akeldama okuti, “Usenge Wosonde.”) 20  Momo velivulu Liolosamo mua sonehiwa hati, ‘Ocilombo caye ci siale upolokoso, lomue ka ka tungemo’ kuenda hati, ‘Umue wiñi a tambule ocikele caye coku tumĩla.’ 21  Ca sesamẽla okuti alume vana va kala kala letu vokuenda kuotembo yosi Ñala Yesu a linga upange waye pokati ketu, 22  oku upisa kepapatiso liaye lia lingiwa la Yoano, toke keteke opiwa pokati ketu, umue pokati kalume ava, a linge ombangi kumue letu omo liepinduko liaye.” 23  Va ilika alume vavali, Yosefe o tukuiwa Barsamba, okuti o tukuiwavo Justo kuenda Matiya. 24  Kuenje va likutilila vati: “A Yehova, una wa kũlĩha ovitima viosi, lekisa pokati kalume ava vavali u ove o nõla, 25  oco a piñainye upange owu wupostolo, una Yuda a tokoka oco a ende kocitumãlo caye.” 26  Kuenje va va imbila ocela, yu ca veta Matiya, noke wa tendiwila* kumue lovapostolo 11.

Footnotes

Ale, “unene.”
Ale, “kesulilo.”
Ale, “owiñi.”
Ale, “eye wa toka pokati.”
Ale, “oku limbuka,” okuti oku tendiwa ndovapostolo vakuavo 11.