Marko 3:1-35

  • Ulume o kuete okuokuo kua siõsia o sakuiwa (1-6)

  • Owiñi walua kohulo yokalunga (7-12)

  • Ovapostolo 12 (13-19)

  • Oku popia etonãi espiritu sandu (20-30)

  • Ina ya Yesu kuenda vamanjaye (31-35)

3  Yesu wa iñila vali vosunangonga kuenje ulume umue okuti okuokuo kuaye kua siõsia omo a kala.  Va Fariseo va kala oku u lavulula nda eye o sakula ulume waco Kesambata, oco vo pise.  Eye wa sapuila ulume ukuakuokuo kua siõsia hati: “Votoka, enju vokati.”  Kuenje wa va pula hati: “Ca sunguluka hẽ Kesambata oku linga ovina viwa, ale ovina vĩvi, oku popela ale oku ponda omunu?” Vosi vohãko.  Noke yoku va tulukila lonyeño, wa sumua omo lioku tindila kuovitima viavo, yu wa sapuila ulume waco hati: “Olõla okuokuo kuove.” Eye wolõla kuenje okuokuo kuaye kua kaya.  Va Fariseo vaco haico va tunda kuenje va tumbika ongombo la vakuacitundo ca Herode, oco vo wipaye.  Yesu lolondonge viaye va enda kokalunga kuenje owiñi walua wa tunda ko Galilea lo ko Yudea wo kuama.  Lava va tunda ko Yerusalãi ko Indumea kuenda vana va tunda kesinya lio Yordão, ko Turo lo ko Sidono, veya kokuaye eci va yeva ovina vialua a kala oku linga.  Kuenje wa sapuila olondonge viaye oco viu angiliyile okawato okuti owiñi ka u sindi. 10  Omo okuti eye wa sakula omanu valua, vosi va kuatele ovevei va lipungikila kokuaye oco vo lambe. 11  Ndaño olondele, eci vio mola vio kekamẽla loku kaluka lolukandi viti: “Ove, Vumõla a Suku.” 12  Olonjanja viosi wa enda oku va handeleka oco ka va ka ci sapule. 13  Eye wa londa komunda, wa laleka vana a nõla, yu va enda kokuaye. 14  Wa sokiya* ocimunga comanu va soka 12 a tukula hati, ovapostolo, vana va enda oku u kuama haivo eye a laikele oku tuma koku kunda, 15  loku kuata omoko yoku tundisa olondele. 16  Vocimunga caco eye a sokiya* comanu 12, mua kala Simono una eye a luka Petulu, 17  la Tiago omõla a Sebedeo kuenda Yoano manji a Tiago (una a luka Boanagre ci lomboloka “Omõla Ocindindimo”), 18  la Andereu, la Filipu, la Bartolomeu, la Mateo, la Tomasi, la Tiago omõla a Alfeo, la Tadeo, la Simono u Kanana,* 19  kuenda Yuda Isikariote una weya oku u pakula. Kuenje Yesu wa iñila vonjo yimue, 20  owiñi wa liongolola vali, okuti ka va tẽlele oku lia. 21  Eci vangandiaye va ci yeva, va tunda oco vo kuate, momo va popia vati: “Eye wa linga eyui.” 22  Vakuavisonehua va tunda ko Yerusalãi, va popia vati: “Eye o kasi la Belesevulu* kuenda o tundisa olondele vonduko ya soma yolondele.” 23  Noke yoku va vilikiya, wa popia lavo lalusapo hati: “Satana o tundisa ndati Satana? 24  Nda usoma u likatukila owo muẽle, ka wa amamako; 25  kuenda onjo yosi okuti yi likatukila oyo muẽle, ka ya amamako. 26  Cimuamue haico okuti, nda Satana o likatukila eye muẽle kuenda vana va kasi laye va litepa, ka tẽla oku amamako, o nyõliwa. 27  Omunu ka tuiyila onjo yulume umue wa pama loku upa ovina viaye, te wa kuta tete ulume waco wa pama. Oco noke a tẽla oku punda ovina viaye. 28  Ndu sapuili siti, ovina viosi omanu va linga vi ka ecelua, ndaño akandu avo, ale atonãi va popia. 29  Puãi wosi o popia espiritu sandu etonãi, ka ka ecelua, pole o pisiwa ekandu ka li pui.” 30  Yesu wa popia ovina evi omo va kala oku popia vati: “Eye o kuete ondele.” 31  Inaye la vamanjaye veya kuenje va talama posamua, yu va tuma umue oku u vilikiya. 32  Kua kala owiñi wa tumalele konẽle yaye, yu vo sapuila vati: “Tala! Ina yove la vamanjove va kasi posamua, va ku pulisa.” 33  Wa va tambulula hati: “Helie ina yange kuenda velie vamanjange?” 34  Kuenje oku vanja kowiñi wo ñuala wa popia hati: “Tala! Ina yange la vamanjange! 35  Wosi o linga ocipango ca Suku, eye manjange ulume, la manjange ukãi kuenda ina yange.”

Footnotes

Ale, “oku nõla.”
Ale, “oku nõla.”
Ale, “ukuambili.”
Onduko ya eciwa ku Satana.