Luka 7:1-50

  • Ekolelo lia kesongo umue kolohoka (1-10)

  • Yesu o pindula omõla ulume wocimbumba co ko Naini (11-17)

  • Yoano Upapatisi o pandiyiwa (18-30)

  • Oku pisiwa kuocitumbulukila ca sina (31-35)

  • Ukãi ukuakandu ecelua (36-50)

    • Olusapo lua vakuakulevala (41-43)

7  Eci Yesu a mala oku vangula lomanu, wa iñila vo Kafarinau.  Ukuenje umue wa kesongo kolohoka wa soliwile laye wa kala oku vela calua kuenda wa puluka oku fa.  Poku yeva catiamẽla ku Yesu, kesongo kolohoka wa tuma akulu vamue va va Yudea oku u vilikiya oco a sakule ukuenje waye.  Ovo veya ku Yesu yu va fetika oku u livondela vati: “Eye o sesamẽla ekuatiso liove,  momo o sole ofeka yetu kuenda wa tu tungilako osunangonga.”  Yesu wa enda kumue lavo. Osimbu a kala ocipepi lonjo, kesongo kolohoka wa tuma akamba vaye oku sapuila Yesu hati: “A Ñala, ku ka sakalale, momo si sesamẽla okuti ove iñila vonjo yange.  Eli olio esunga lieci si sesamẽlela oku iya kokuove. Pole, popia ño ondaka yimue, ukuenje wange o kaya.  Ame numiliwavo kuenda ñuete asualali va pokola kokuange okuti, eci ndi sapuila umue hati, ‘Kuende!’ eye enda, leci ndi sapuila ukuavo hati, ‘Enju!’ eye iya kuenda kukuenje wange hati, ‘Linga eci!’ eye o ci linga.”  Eci Yesu a yeva ovina evi, wo komõha kuenda oku vanja kowiñi wa kala oku u kuama wa popia hati: “Ndu sapuili siti, vo Isareli yosi sia la mola ekolelo lialua ndeli.” 10  Kuenje eci vana va tumiwile va tiukila konjo, va sanga okuti ukuenje wa kaya. 11  Noke wa enda volupale luo Naini kuenje olondonge viaye kuenda owiñi va linga ungende kumosi laye. 12  Osimbu va kala ocipepi lombundi yolupale, tala! omunu umue wa fa, wa kala oku ambatiwa, eye omõla wongunga wa inaye. Pole, inaye ocimbumba. Owiñi walua wo volupale wa kala laye. 13  Eci Ñala a mola ukãi waco, wo kuatela ohenda kuenje wa sapuila ukãi hati: “Ku ka lile vali.” 14  Eye wa amelako yu wa lamba kocikalavekua* kuenje vakuakuambata ocikalavekua va talama. Eye wa popia hati: “Okuenje u sapuila siti, votoka!” 15  Omunu wa file wa tumãla, yu wa fetika oku vangula kuenje Yesu wo weca ku inaye. 16  Vosi yavo va kuata usumba kuenda va sivaya Suku vati: “Pokati ketu pa votuiwa uprofeto umue wa velapo” kuenda “Suku wa lekisa ohenda komanu vaye.” 17  Kuenje esapulo liaco liatiamẽla kokuaye lia lisanduila ko Yudea yosi kuenda kovaimbo osi a sungueko. 18  Noke olondonge via Yoano vio sapuila ovina evi viosi. 19  Yoano wa vilikiya olondonge viaye vivali kuenje wa vi tuma ku Ñala oku pula hati: “Ove Una o laika oku iya, ale tu lavoka ukuavo?” 20  Eci va pitĩla kokuaye, alume va popia vati: “Yoano Upapatisi wa tu tuma kokuove oku pula hati, ‘Ove Una o laika oku iya, ale tu lavoka ukuavo?’” 21  Kowola yaco, eye wa sakula ovovei omanu valua, wa tundisa olondele kuenda wa patulula ovaso olomeke. 22  Kuenje wa va tambulula hati: “Kuendi, ka sapuili Yoano eci wa yevi leci wa moli okuti: Olomeke cilo vi kasi oku vanja, ovilema vi kasi oku enda, vakuavilundu va yelisua, ovisitatũi vi kasi oku yeva, vana va fa va pinduiwa kuenda olondaka viwa vi kasi oku kundiwila kolohukũi. 23  Wa sumũlũha una ka tinduka vekolelo vonduko yange.” 24  Eci olomunga via Yoano via enda, Yesu wa fetika oku sapuila owiñi catiamẽla ku Yoano hati: “Nye wa ka taleli vekalasoko? Anga oluneva lu tuñunyiwa lofela? 25  Nye wa ka taleli? Wa ka taleli ulume wa wala uwalo wa kemãla?* Momo vana va kasi kolonjo violosoma ovo lika va wala uwalo wa kemãla. 26  Nye wa ka taleli? Wa ka taleli uprofeto? Ndu sapuili siti, eye wa velapo ovaprofeto vosi. 27  U una ca sonehiwila hati: ‘Tala! ndi tuma omunga yange kovaso yove, una o ka pongiya onjila yove.’ 28  Ndu sapuili siti, pokati ka vana va citiwa lakãi, ka pali umue wa velapo Yoano, pole, u o sule Vusoma wa Suku, wo velapo.” 29  (Eci omanu vosi kuenda vakuakutambula elisimu va ci yeva, va tenda Suku okuti ukuesunga, momo ovo va papatisiwa lepapatiso lia Yoano. 30  Pole, va Fariseo kuenda alongisi Vovihandeleko va pembula elungulo* Suku a va ĩha, omo ka va papatisiwile la Yoano.) 31  “Omanu vocitumbulukila eci ndi va sokisa lelie kuenda va lisetahãla lelie? 32  Va sokisiwa lomãla va tumãla pocitanda va vilikiya akamba vavo, vati: ‘Tuo sikili olombendo, puãi ka wa pilukili; tua lila, pole, ka wa liteteleli.’ 33  Cimuamue haico okuti, eci Yoano Upapatisi ka lile ombolo ndaño oku nyua ovinyu, ene wa popi hoti: ‘Eye o kuete ondele.’ 34  Mõlomunu wa lia, wa nyua, pole, ene wa popi hoti: ‘Tala! U ocisapanu, ukuakunyua ovinyu, haeye ekamba lia vakuakutambula elisimu kuenda vakuakandu.’ 35  Haimo lumue, olondunge vi limbukiwila kovilinga viesunga* mekonda liomãla* vaye vosi.” 36  Noke ulume umue u Fariseo wo pinga oco a lie laye ondalelo. Eye wa iñila konjo yulume u Fariseo kuenda wa tumãla komesa. 37  Ukãi umue wa kũlĩhĩwile volupale okuti ukuakandu, wa yeva okuti Yesu wa kala oku lia* konjo ya umue u Fariseo kuenje wa nena ocipupu culela welemba liwa. 38  Noke wa kekama kolomãhi via Yesu, wa lila kuenda wa fetika oku yulisa olomãhi viaye lasuelẽla kuenje wa a puenya lesinga liaye liutue. Wo sipula kolomãhi kuenda wa vi sieketa ulela welemba liwa. 39  U Fariseo wo laleka, poku ci mola, wa vangula lika liaye hati: “Nda ulume u, wa kale muẽle uprofeto, nda wa kũlĩha ukãi u o kasi oku u lamba kuenda ndomo a tuwa okuti, ukuakandu.” 40  Yesu wo tambulula hati: “A Simono, njongola oku ku sapuila cimue.” Eye hati: “Olongisi, ci popia!” 41  “Alume vavali va kuatelele ofuka ulume umue ukuakulevalisa; umue wa levala 500 kolodenariu, ukuavo wa levala 50. 42  Omo okuti ka va kuatele lacimue oco va fete, ulume ukuakulevalisa wa va ecela kavali kavo. Pokati kalume vavali, o sole vali ukuakulevalisa helie?” 43  Simono wa tambulula hati: “Ndi sima okuti yuna eye a ecela olofuka vialua.” Eye wo sapuila hati: “Wa kumbulula ciwa.” 44  Kuenje wa vandekela vali kukãi loku sapuila Simono hati: “O lete ukãi u? Nda iñila vonjo yove; kua nyĩhile ovava oco ndi sukule kolomãhi viange. Pole, ukãi u, wa sukula olomãhi viange lasuelẽla aye kuenda wa vi puenya lesinga liaye. 45  Ove kua ndi sipuile, pole, ukãi u, tunde eci nda iñila, ka liwekelepo oku sipula olomãhi viange locisola. 46  Kua ndi sieketele ulela vutue wange, pole ukãi u, wa ndi sieketa ulela welemba liwa kolomãhi viange. 47  Omo liaco, hu sapuila siti, akandu aye ndaño alua, a ecelua, momo o sole calua. Pole, una ecelua citito, o sole citito.” 48  Noke wa sapuila ukãi waco hati: “Akandu ove a ecelua.” 49  Kuenje vana va tumãlele laye komesa, va fetika oku lipula pokati vati: “Ulume u ecela ndeti akandu, helie?” 50  Pole, eye wa sapuila ukãi hati: “Ekolelo liove lia ku popela; kuende lombembua.”

Footnotes

Ale, “ociyalo coku ambatela ovivimbi.”
Ale, “uwalo wa posoka calua?”
Ale, “onumbi.”
Ale, “vi teyuila.”
Ale, “konima yaco.”
Ale, “oku tumãla komesa.”