Luka 15:1-32

  • Olusapo luomeme ya nyelela (1-7)

  • Olusapo luocingangu ca nyelela (8-10)

  • Olusapo luomõla wa nyelile (11-32)

15  Ca kala okuti vosi vakuakutambula elisimu la vakuakandu va amela kokuaye oku u yevelela.  Kuenje va Fariseo la vakuavisonehua va fetika oku ñuñuna vati: “Ulume u o tambula vakuakandu kuenda o lia lavo.”  Noke Yesu wa va sapuila olusapo olu hati:  “Omunu upi pokati kene okuti o kuete 100 colomeme kuenje nda pa nyelela yimosi, ka si 99 vekalasoko kuenda o ka sandiliya yimosi ya nyelela toke eci a yi sanga?  Kuenje eci a yi sanga, o yi kapa kapepe loku yolela.  Eci a pitĩla konjo, o vilikiya akamba lomanu a lisungue lavo, loku va sapuila hati, ‘Yoleli lame, momo omeme yange ya nyelile nda yi sanga.’  Ndu sapuilivo siti, kilu ku kala esanju lialua eci umue ukuakandu a likekembela okuti 99 ya vakuesunga okuti ka va sukila oku likekembela, va sule.  “Ale ukãi upi o kuete ovingangu ekũi violodracma, okuti nda o nyelisapo o dracma yimosi, ka miha ondiyelo loku komba onjo yaye oco a yi sandiliye lutate toke eci a yi sanga?  Kuenje eci a yi sanga, o kovonga akamba vaye akãi la vana a lisungue lavo loku popia hati, ‘Yoleli lame, momo ocingangu cange co dracma ca nyelile nda ci sanga.’ 10  Ndu sapuilivo siti, pokati kovangelo va Suku pa kala esanju eci umue ukuakandu a likekembela.” 11  Noke eye wa popia hati: “Ulume umue wa kuata omãla vavali valume. 12  Umalẽhe waco, wa vangula la isiaye hati, ‘A tate, nyĩhe onepa yange yukuasi.’ Kuenje isia wa va tepela pokati ovipako viaye. 13  Eci pa pita oloneke vimue, omõlaco umalẽhe wa kongela ovina viaye viosi kuenje wa linga ungende kofeka yimue yo kupãla kuenje oko a ka sandowaile ovina viaye viosi loku ambata omuenyo umue ũvi.* 14  Pana okuti wa pesela ovina viosi, vofeka yaco mueya onjala yalua kuenje wa fetika oku suka. 15  Noke wa pinga upange konungi yimue yofeka yaco kuenje wo tuma kepia liaye oku tata ocunda colongulu. 16  Kuenje wa lia lia okulia kuolongulu, lomue wo wĩha cimue. 17  “Eci olondunge viaye vieyamo, wa popia hati, ‘Olonalavayi via isiange vi kuete okulia kualua, osimbu okuti ame ñasi kulo oku fa lonjala! 18  Mbotoka kuenje ngenda ku isiange loku u sapuila hati: “A Tate, nda lingila ilu ekandu kuenda ove. 19  Si sesamẽla vali oku tukuiwa okuti ndimõlove. Ndinge ño ndukuacipato cove.”’ 20  Noke eye wa votoka yu wa enda ku isiaye. Osimbu a kala ocipãla, isiaye wo mola, wo kuatela ohenda kuenje wa lupukila kokuaye, wo pupola kapepe* loku u sipula locisola. 21  Kuenje omõla wo sapuila hati, ‘A Tate, nda lingila ilu ekandu kuenda ove. Si sesamẽla vali oku tukuiwa okuti ndimõlove.’ 22  Pole isia wa sapuila akuenje vaye hati, ‘Yayuliko! kopi ocikutu ca velapo, u walisi kuenda u kapi onela komuine waye, loku u walisa olohaku kolomãhi viaye. 23  Neni okangombe ka lẽla, ka ipayi oco tu lie loku linga ocipito, 24  momo omõlange u wa file, yu o kasi vali lomuenyo; wa nyelile, yu wa sangiwa.’ Kuenje vosi va sanjuka. 25  “Omõlaye uveli wa kala vepia, osimbu a kala oku iya poku pitĩla ocipepi lonjo, wa yeva ovisikilo lolomiluko. 26  Kuenje wa vilikiya umue pokati kapika yu wo pula eci ca kala oku pita. 27  Eye wo tambulula hati, ‘Manjove weya kuenje isiove wa ipa okangombe ka lẽla, momo wa tiuka luhayele uwa.’* 28  Pole, eye wa tema kuenje wa likala oku endako. Noke isiaye weya oku u livondela. 29  Eye wa tambulula isiaye hati, ‘Tala! Nda ku vumba anyamo alua kuenda sia la sinila olonumbi viove, haimo kua la nyĩha okahombo oco ndi ka lie lakamba vange. 30  Pole, eci omõlove u wa pesela ukuasi wove lovipuepue a tiuka, wo wipaila okangombe ka lẽla.’ 31  Kuenje isia wo sapuila hati, ‘Amõlange, ove otembo yosi o kasi lame kuenda ovina viosi okuti viange, viovevo. 32  Pole, tu lingi ocipito loku sanjuka, momo manjove wa file, o kasi vali lomuenyo, wa nyelile kuenje wa sangiwa.’”

Footnotes

Ale, “usambinja; ekambo liolondunge.”
Lit., “wa li imba kapepe aye.”
Ale, “oku kolapo.”