Esituluilo 2:1-29

  • Asapulo kekongelo lio ko Efeso (1-7), lio ko Smurna (8-11), lio ko Pergamo (12-17), lio ko Tuatera (18-29)

2  “Sonehela ungelo wekongelo lio ko Efeso huti: Evi ovio ovina via popiwa la una o kuete peka liaye liondio olombungululu epanduvali, haeye endela pokati koviyekelo epanduvali violondiyelo viulu, hati:  ‘Nda kũlĩha ovilinga viove, upange wove, lepandi liove kuenda kua siatele oku kuata ukamba lolondingaĩvi, puãi wa nyika vana va litukula vati ovapostolo, osimbu havapostoloko kuenje wa limbuka okuti ovo olohembi.  Ove wa lekisavo epandi, haive wa pandikisa omo lionduko yange kuenda kua lekisile ekavo.  Pole, ñuete love ondaka yokuti ocisola wa kuatele tete wa ci yanduluka.  “‘Kuenje ivaluka ndomo wa konyoha, likekembela kuenda kuama ovilinga viove viatete. Nda kua ci lingile okuti ku likekembela, njiya kokuove kuenje njupa ociyekelo condiyelo yove pocitumãlo cayo.  Haimo lumue, eci o kuete ceci okuti: wa suvuka ovilinga vialongiso via va Nikolau, vina okuti ame nda vi suvukavo.  U o kuete ovatũi a yevelele eci espiritu sandu li popia kakongelo: Ku una o yula ndu wecelela oku lia kuti womuenyo u kasi vocumbo celau ca Suku.’  “Kuenda sonehela ungelo wekongelo lio ko Smurna huti: Evi ovio ovina eye a popia, ‘Una wa Fetikako haeye wa Sulako,’ okuti wa file kuenje o kasi vali lomuenyo, hati:  ‘Nda kũlĩha ohali yove, luhukũi wove—pole, wuhuasi—nda kũlĩhavo ava va litukula okuti va Yudea, osimbu okuti hava Yudeako kuenje vo popi atonãi, puãi ovo vakuasunangonga ya Satana. 10  Ku ka kuatele usumba ohali o laika oku talisiwa. Tala! Eliapu li ka amamako oku imba vamue pokati kene vokayike oco o setekiwe ca piãla kuenje o talisiwa ohali oloneke ekũi. Lekisa ekolelo toke koku fa kuenje ndu ku ĩha ekolowa liomuenyo. 11  U o kuete ovatũi a yevelele eci espiritu sandu li popia kakongelo okuti: Una o yula, okufa kuavali ka ku u nyõli.’ 12  “Sonehela ungelo wekongelo lio ko Pergamo huti: Evi ovio ovina via popiwa la una o kuete osipata ya lepa haiyo ya tua olonele vivali hati: 13  ‘Nda kũlĩha oku wa tunga, okuti oko ku kasi ocalo ca Satana; puãi handi wa kakatela konduko yange kuenda kua likalele ekolelo o ñuetele, ndaño muẽle koloneke via Antipasi, ombangi yange yocili, una wa pondiwa pokati kene, kuna kua tunga Satana. 14  “‘Pole, ñuete love olondaka vimue viokuti, o kasi lava va kakatela kelongiso lia Baliame, una wa longisa Balaka okuti o kapela ocilondokua omãla va Isareli, oco va lie ovina via lumbiwa koviteka loku linga evĩho liukahonga.* 15  Handi vali, o kasivo lava va kakatela kelongiso lia va Nikolau. 16  Likekembela. Nda kua ci lingile, njiya lonjanga kokuove kuenje ndi yaka lavo losipata ya lepa yomela wange. 17  “‘U o kuete ovatũi a yevelele eci espiritu sandu li popia kakongelo okuti: Una o yula, ndu wĩha omana ya solekiwa kuenda ndu wĩhavo ewe li yela, loku soneha kewe liaco onduko yokaliye okuti lomue wa yi kũlĩha, te lika una o yi tambula.’ 18  “Sonehela ungelo wekongelo lio ko Tuatera huti: Evi ovio ovina Omõla a Suku a popia, una okuti ovaso aye a soka ndulienge wondalu, haeye una okuti olomãhi viaye via soka losipi yi nina hati: 19  ‘Nda kũlĩha ovilinga viove, ocisola cove, ekolelo liove, upange wove, lepandi liove kuenda ovilinga viove via sulako via velapo okuti viatete vi sule. 20  “‘Pole, ñuete love ondaka yimue yokuti, o kasi oku ecelela ukãi waco wa soka la Isevele, una o litukula okuti uprofeto, haeye o longisa loku yapuisa akuenje vange oco va linge evĩho liukahonga* kuenda oku lia ovina via lumbiwa koviteka. 21  Ndo wĩha evelo oco a likekembele, puãi eye ka yongola oku likekembela kevĩho liukahonga* waye. 22  Tala! ndu kokela oku vela kuenda vana va linga laye ukahokolo ndi va kokela ohali ya piãla, te nda va likekembela kovilinga viavo. 23  Ndi ponda omãla vaye lefengi li ponda, kuenje akongelo osi a limbuka okuti ame una o kũlĩhĩsa ovisimĩlo via longa* kuenda ovitima kuenje ngeca komunu lomunu eci ca sesamẽla ovilinga viene. 24  “‘Handi vali, ndu sapuili ene wa supipo ko Tuatera, vosi ka va kuamele elongiso eli, la vana ka va kũlĩhĩle eci ca tukuiwa okuti “ovina via longa via Satana,” siti: Si kasi oku vu tuiki ocilemo cimue cikuavo. 25  Ndu sapuili vali siti, kakateli kovina vu kuete toke njiya. 26  Kuenje una o yula haeye o kuama ovilinga viange toke kesulilo, ndu wĩha unene woku viala olofeka, 27  kuenda o viala olofeka viosi loku vi lava lepangati liutale okuti vi sasũiwa ndolombia viotuma, ndeci nda tambula omoko yaco ku Isia. 28  Kuenje ndu wĩha olumbungululu luomẽle. 29  U o kuete ovatũi a yevelele eci espiritu sandu li popia kakongelo.’

Footnotes

Tala Elomboluilo.
Tala Elomboluilo.
Kelimi lio Helasi, porneia. Tala Elomboluilo.
Lit., “olongẽla.”