1 Va Korindo 15:1-58

  • Epinduko lia Kristu (1-11)

  • Epinduko lia kunamela kekolelo (12-19)

  • Epinduko lia Kristu lia koleliwa (20-34)

  • Etimba liositu, etimba liespiritu (35-49)

  • Ceci ka ci fi kuenda eci ka ci futi (50-57)

  • Vakuambili kupange wa Ñala (58)

15  A vamanji cilo ndu wivaluisi olondaka viwa ndo sapuili havio wa tavi, vina okuti via ku pamisi.  Nda wa kakateli kolondaka viwa ndo sapuili, vu popeliwa, te nda wa tavi ño olivova.  Momo pokati kovina viatete ndo wĩhi okuti nda vi tambulavo, ceci okuti Kristu wa fila akandu etu ndomo ca tukuiwa Vovisonehua;  okuti wa kendiwa, yu wa pinduiwa keteke liatatu ndeci ca tukuiwa Vovisonehua;  kuenje wa molẽha ku Kefa* kuenda kolondonge Ekũi la Vivali.  Noke vonjanja yimosi wa molẽha kueci ci pitahãla 500 ya vamanji, okuti valua pokati kavo handi va kasi letu, ndaño vamue va pekela ale kolofa.  Kuenje wa molẽha ku Tiago, noke kovapostolo vosi.  Pole, oku sulako wa molẽhavo kokuange ndomõla wa citiwa osimbu otembo yaco ka ya pitĩlile.  Ame ndi sule pokati kovapostolo kuenda si sesamẽla oku tukuiwa upostolo, momo nda lambalalele ekongelo lia Suku. 10  Pole, ñuete ocikele caco omo liohenda ya piãla ya Suku. Ohenda yaye ya piãla kokuange ka ya kaile yolivova, momo nda linga upange walua okuti ovo va sule; pole, hameko te ohenda ya piãla ya Suku yi kasi lame. 11  Ci kale ame, ale ovo, eci oco tua kunda kuenda oco wa koleli. 12  Nda ku kasi oku kundiwa okuti Kristu wa pinduiwa kuava va fa, ndamupi vamue pokati kene va popia vati, ka kuli epinduko liava va fa? 13  Nda ka kuli epinduko liava va fa, oco puãi Kristu ka pinduiwile. 14  Nda Kristu ka pinduiwile, oku kunda kuetu kuolivova kuenda ekolelo lietu lielivova. 15  Nda oco, tua linga olombangi via Suku viuhembi, momo tua imbila Suku uvangi poku popia okuti wa pindula Kristu, una eye ka pinduile nda okuti ava va fa ka va pinduiwa. 16  Oco puãi nda ava va fa ka va pinduiwa, ndaño Kristu ka pinduiwile. 17  Nda Kristu ka pinduiwile ekolelo liene lielivova; kuenje lopo vu kasi vakandu ene. 18  Vana va pekela kolofa vu Kristu va nyõleha. 19  Nda vomuenyo ulo elavoko lietu vu Kristu lika, etu tu sesamẽla okuti va tu kuatela ohenda okuti omanu vakuavo ci sule. 20  Ocili okuti Kristu wa pinduiwa kuava va fa, haeye epako liatete kuava va pekela kolofa. 21  Momo ndeci oku fa kueya omo liomunu umosi, epinduko liava va fa, lieyavo omo liomunu umosi. 22  Ndeci ku Adama vosi va fa, vosi va muilavo omuenyo vu Kristu. 23  Pole, omunu lomunu lepuluvi liaye: Kristu epako liatete, noke vana va tiamẽla ku Kristu vokuenda kuetukuluko liaye. 24  Noke oku sulako, eye eca Usoma ku Suku haeye Isiaye, pana okuti wa imula ovoviali osi kuenda unene wosi woku tumila. 25  Momo eye o viala ndosoma toke eci Suku a kapa ovanyali vosi vemehi liolomahi viaye. 26  Kuenje unyali o sulako oku imũha, kufa. 27  Momo Suku wa “pokuisa ovina viosi vemehi liolomahi viaye.” Puãi eci eye a popia okuti ‘ovina viosi via pokuisua,’ ka ci lomboloka okuti ka mua kongelele Una wa pokuisa ovina viosi vokuaye. 28  Pole, eci ovina viosi vi pokuisua kokuaye, Omõla layevo o pokola ku Una wo pokuisa ovina viosi, okuti Suku o linga ovina viosi komanu vosi. 29  Nda vana va fa ka va ka pindui­wa, nye ci ka pita la vana va kasi oku papatisiwa locimãho coku fa? Momo lie va kasilili oku papatisiwa locimãho caco? 30  Momo lie tu kasilili kohele olowola viosi?* 31  Eteke leteke ñasi kohele yoku fa. Eli olio esanju ndu kueteli a vamanji vu Kristu Yesu Ñala yetu. 32  Ndaño ame nda yaka lovinyama via tema ko Efeso ndomanu vakuavo,* nda ca ñuatisa ndati? Nda ava va fa ka va pinduiwa, “tu li, tu nyui, momo hẽla tu fa.” 33  Ko ka kembiwi. Akamba vãvi va nyõla ovituwa viwa. 34  Kuati olondunge viesunga kuenda ko ka lingi ekandu, momo vamue ka va kuete ukũlĩhĩso wa Suku. Ndi ci popela oku wu kutisi osõi. 35  Umue puãi o pula hati: “Ava va fa va pinduiwa ndati? Etimba va pinduiwa lalio li kala ndati?” 36  Ove wuveke! Eci o kũla ka ci tundi, tete te ca fa. 37  Kuenje eci o kũla, hetimbako okuti li kula, pole, olumema luaño, ci kale luotiliku ale luombuto yikuavo; 38  puãi Suku eca etimba ndeci a panga, okuti ombuto lombuto letimba liayo. 39  Olositu haviosiko via lisoka, kuli ositu yomanu, yikuavo ositu yovinyama, yikuavo yolonjila, yikuavo yolõsi. 40  Kuli atimba o kilu kuenda atimba o posi; pole, ulamba watimba o kilu u likasi, lulamba watimba o posi u likasi. 41  Ulamba wekumbi wa litepa, ulamba wosãi wiñi kuenda ulamba wolumbungululu wiñi; ocili okuti olumbungululu lolumbungululu lua litepa kulamba. 42  Eci haico ci pita ­lepinduko liava va fa. Eci ci kũliwa ci futa; eci ci pinduiwa ka ci futi. 43  Eci ci kũliwa lesepu; ci pinduiwa lulamba. Eci ci kũliwa okuti ka ci kuete ongusu; ci pinduiwa longusu. 44  Eci ci kũliwa, etimba liositu; puãi eci ci pinduiwa, etimba liespiritu. Nda kuli etimba liositu, kulivo etimba liespiritu. 45  Kuenje ca sonehiwa citi: “Ulume watete Adama wa linga omunu ukuamuenyo.” * Adama wa sulako wa linga espiritu li muisa omuenyo. 46  Pole, eci cespiritu hacoko tete. Eci cetimba oco tete, noke oco kueya eci cespiritu. 47  Omunu watete wa tunda posi, okuti wa pangiwa loneketela; omunu wavali wa tunda kilu. 48  Ndeci ca tuwa ukuaposi, haico ca tuwavo vakuaposi; kuenda ndeci ca tuwa ukuailu, haico ca tuwavo vakuailu. 49  Ndeci tua setahãisua lu wa pangiwa loneketela, haico tu setahãisua lu wokilu. 50  A vamanji, eci ndu sapuili ceci okuti, ndeci ositu losonde ka vi piñala Usoma wa Suku, haico evi vi futa ka vi piñala evi ka vi futi. 51  Tali! ndu sapuili elumbu li kola: Havosiko tu pekela kolofa, puãi vosi tu pongoluiwa, 52  vocipikipiki ndokupakula* kuiso vokuenda kuoku sikiwa kuolumbeta lua sulako. Momo olumbeta lu sika kuenda ava va fa va pinduiwa, ka va futi vali kuenje tu pongoluiwa. 53  Momo eci ci futa ci pongoluiwa leci ka ci futi ­kuenda eci ci fa ci pongoluiwa leci ka ci fi. 54  Pole, eci ci futa ci pongoluiwa leci ka ci futi kuenda eci ci fa ci pongoluiwa leci ka ci fi kuenje ku tẽlisiwa eci ca sonehiwa citi: “Suku o malako oku fa.” 55  “A kufa, oku yula kuove ku kasi pi? A kufa evalo liove li kasi pi?” 56  Evalo li tunda ko kufa, ekandu, unene wekandu Ocihandeleko.* 57  Pandu pandu ku Suku, momo eye o tu muisa oku yula vu Ñala yetu Yesu Kristu! 58  Kuenje a vamanji wa soliwi, kali vakuepandi, loku pama, olonjanja viosi lingi vakuambili kupange wa Ñala, momo wa kũlĩhi okuti upange u lingi vu Ñala, hawolivovako.

Footnotes

O tukuiwavo Petulu.
Ale, “olonjanja viosi?”
Ale pamue, “ndeci omanu va ci tenda.”
Ale, “ocendalomuenyo.”
Ale, “vonjanja yaco.”
Ale, “Ocihandeleko ca eca kekandu unene walio.”