1 Petulu 1:1-25

  • Ovilamo (1, 2)

  • Oku citiwa evali lelavoko li kasi lomuenyo (3-12)

  • Oku kola ndomãla vakuepokolo (13-25)

1  Ame ndi Petulu ndupostolo wa Yesu Kristu, ndi sonehela ovingendeleyi via lisanduila ko Pondu, ko Galatia, ko Kapadokia, ko Asia kuenda ko Bitunia, la vana va nõliwa,  ndeci ca tukuiwa la Suku Isia, loku kolisiwa lespiritu, locimãho coku kala vakuepokolo kuenda oku nyiliwa losonde ya Yesu Kristu: Ohenda ya piãla kuenda ombembua yi kale lene.  Suku, Isia ya Ñala yetu Yesu Kristu a sivayiwe, omo liohenda yaye yalua tua citiwa evali oco tu kuate elavoko li kasi lomuenyo omo liepinduko lia Yesu Kristu kuava va fa,  okuti ocipiñalo caco ka ci futi, ca pua evĩho kuenda ka ci kunguka. Ocipiñalo caco co pongiyiwili kilu,  omo vu kasi lekolelo, Suku o vu teyuili lunene waye oco vu popeliwe. Kuenje epopelo liaco li laika oku situluiwa koloneke via sulako.  Mekonda liaco vu sanjuka calua, ndaño vu talisiwa ohali yiñi yiñi vokatembo kamue, nda ci sukiliwa,  okuti ekolelo liene lina lia nyikiwa, hailio lia velapo ulu u nyõleha ndaño wa nyikiwa* londalu, lieca esivayo lulamba kuenda ekemainyo ketukuluko lia Yesu Kristu.  Ene vu sole Kristu, ndaño ka wa lo moli. Ndaño ene ka vu leti cilo, lopo wa koleli kokuaye kuenda wa sanjuki lonjolela yalua ka yi popiwa,  osimbu vu kakatela kocimãho cekolelo liene, okuti epopelo liene.* 10  Kondaka yepopelo eli, ovaprofeto vana va imba owanji, va sandiliya loku konomuisa eci catiamẽla kohenda ya piãla wa laikeli oku tambula. 11  Va konomuisa eci ca laikele oku pita kuenda otembo yipi espiritu sandu lia kala vokati kavo lia va yilikila ovina viatiamẽla ku Kristu, momo olio lia imbile uvangi wohali ya Kristu kuenda ulamba eya oku kuata noke. 12  Ca situluiwa kokuavo okuti ovo muẽle havoko ovina viaco via sapuiwilua, puãi via sapuiwa kokuene mekonda lia vana vo kundili olondaka viwa lespiritu sandu lia tunda kilu. Ovangelo va yonguile calua oku mola ovina viaco. 13  Pamisi ovitima viene; amamiko luloño wene woku sokolola; tiamisili elavoko liene kohenda ya piãla vu laika oku tambula ketukuluko lia Yesu Kristu. 14  Ndomãla va pokola, liwekipo oku kuama oloñeyi vĩvi wa kuateli osimbu wa kali vonumbi, 15  puãi ndeci Una wo kovongi a Kola, lenevo koli kovituwa viene viosi, 16  momo ca sonehiwa citi: “Vu sesamẽla oku kola, momo ame ndi kola.” 17  Nda vu pinga ovina vimue ku Isia una ka sombisa locame ovilinga viomunu lomunu, kali lesumbilo osimbu vuvingendeleyi. 18  Momo wa kũlĩhi okuti halovinako vi nyõleha ndeci opalata, ale ulu wa yovuiwi kekalo liene lĩvi wa piñali kolosekulu viene.* 19  Pole, wa yovuiwi losonde ya tĩla ya Kristu, okuti ndeyi yokameme ka pua etondelo haiko ka ka kuete etime. 20  Eye wa kũlĩhĩwile osimbu oluali ka lua sevetiwile, puãi wa situluiwa kesulilo lioloneke omo liene. 21  Mekonda liaye ene wa koleli Suku, una wo pindula kuava va fa kuenje wo wĩha ulamba, okuti ekolelo kuenda elavoko liene li kala vu Suku. 22  Cilo omo okuti wa liyelisi mekonda lioku pokola kocili kuenda ocisola cocili vu li kueteli la vamanji, lisoli pokati omunu lukuavo lutima wosi. 23  Momo wa citiwi evali, okuti haloku nyõlehako, pole, te lombuto* ka yi futi omo liondaka ya Suku o kasi lomuenyo, haeye o kala otembo ka yi pui. 24  Ocili okuti “atimba osi* a kasi ndowangu, lulamba wayo ndolonelẽho viocumbo; pole, owangu u kukuta kuenje olonelẽho vi loluka, 25  puãi ondaka ya Yehova yi kala otembo ka yi pui.” Kuenje “ondaka” yaco, olondaka viwa vio kundiwili.

Footnotes

Ale, “oku kanguiwa.”
Ale, “epopelo liovimuenyo viene.”
Ale, “ovihilahila.”
Okuti, ombuto yi pondola oku ima, ale oku eca apako.
Ale, “omanu vosi.”