Ulandu Wohongele Yofeka 2019

Ulandu Wohongele Yofeka Yolombangi Via Yehova 2019, “Ocisola Lalimue Eteke ci Tokoka!”.

Votãlo

Ulandu wo votãlo wa kunamẽla kukanda 1 Va Tesalonike 4:9—“Wa longisiwi la Suku oku lisola pokati.”

CASAPALO

Ulandu wa Casapalo wa kunamẽla kukanda wa Va Efeso 5:2, “Endaili Vocisola”

Calumingu

Ulandu wa Calumingu wa kunamẽla ku Yuda 21— “Kali Vocisola ca Suku”

Information for Delegates

Helpful information for convention delegates.