2018-2019 Ohongele Yimbo Ulandu—La Manji o Nyula Akongelo

Kuama ulandu wohongele yimbo. Osapi yohongele yimbo yiti: “Kala Ukuotõi!”

Kala Ukuotõi!

Momo lie ka ca lelukilile kokuetu oku lekisa utõi kuenda nye ci pondola oku tu kuatisa oku kuata ocituwa caco?

Sanga Atambululo Apulilo a-a

Apulilo a-a, a ka tambuluiwa vokuenda kulandu wohongele.