Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

 ESAPULO 30

Ocisapa ca Taima

Ocisapa ca Taima

MOSE wa enda toke komunda Horeve oku ka lisa olomeme. Eci a kala loku lisa olomeme, wa mola ocisapa ca kala loku taima pole ka ca kaile loku pia.

Mose wa popia hati: ‘Eci ndeti owima. Mambukilako oco ha ci tale.’ Eci a pitila ocipepi, vocisapa mua tunda ondaka ya popia hati: ‘Ku ka pitile kulo. Lula olohaku viove momo apa o kasi ndeti pa kola.’ Yehova eye wa kala oku vangula laye vonduko yungelo. Kuenje Mose wa tuvika ocipala caye posi.

Suku wo sapuila hati: ‘Nda mola ohali yomanu vange va kasi Kegito. Ngenda ndi ka va yovola. Oco linga hu tume oco o songuile omanu vange oku tunda Kegito.’ Yehova wa yonguile oku tuala omanu vaye vofeka yo Kanana.

Mose wa popia hati: ‘Ame si cimueko. Ndamupi ndi pondola oku linga ocina eci? Ci tava okuti ngenda. Pole nda va Isareli va ndi pula hati, Helie wa kutuma, nye ndi va sapuila?’

Suku wo kumbulula okuti ka popie ndoco: ‘YEHOVA, Suku  ya Avirahama la Isake kuenda Yakoba, eye wa numa kokuene.’ Va sapuila okuti: ‘Eyi oyo yi linga onduko yange otembo ka yi pui.’

Mose wa pula vali hati: ‘Ci tava okuti pamue ka va tava kondaka yange.’

Suku wo pula hati, ‘nye ci kasi ndeti peka liove?’

Mose wa kumbulula hati: ‘Ombueti.’

Suku wo sapuila hati, ‘Yimba posi.’ Eci Mose a yimba posi ya pongoloka onyõha. Noke Yehova wa lekisa Mose ocikomo cikuavo. Eye wo sapuila hati: ‘Kapa eka liove vonete.’ Eci Mose a katula eka liaye lia linga ndocikokoto. Eka liaye lia kala lovilundu. Noke Yehova wa eca unene ku Mose woku linga ocikomo catatu. Kuenje Yehova wo sapuila hati: ‘Eci oka linga ovikomo evi, va Isareli va ka tava okuti ame nda ku tuma.’

Noke Mose wa tiukila konjo yaye kuenje wa popia la Yetiro hati: ‘Ngenda kepata liange kofeka Yegito oco ha kũlĩhise ndomo va kasi.’ Yetiro wa popia laye hati: Kuende lombembua. Kuenje Mose wa tiukila Kegito.

Etundilo 3:1-22; 4:1-20.

Study Questions