Skip to content

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

Ove hẽ o Yongola Oku Kũlĩha Ocili?

Ove hẽ o Yongola Oku Kũlĩha Ocili?

OCILI cipi o sukila oku kũlĩha? O sukila oku kũlĩha atambululo atiamẽla kapulilo a velapo a siata oku lingiwa lomanu. Pamue ove wa siata oku lipula ndoco:

  • Anga Suku wa tu kapako muẽle?

  • Anga hẽ ovoyaki kuenda ohali eteke limue vika pua?

  • Nye ci pita letu eci tu fa?

  • Ava va fa va kuete elavoko lipi?

  • Ndi pondola oku linga ndati olohutililo vi yeviwa la Suku?

  • Ndi kuata ndati esanju komuenyo?

Pi ove o pondola oku sanga atambululo kapulilo ava? Nda wa enda vonjo yimue yalivulu, o sangamo alivulu alua a eca atambululo kapulilo aco. Elivulu lelivulu li kuete ocisimilo ca litepa. Alivulu amue a kuete lika esilivilo vokuenda kuotembo yimue kuenje olonumbi vi sangiwamo vi pongoloka.

Pole, kuli elivulu limue li kuete atambululo a koleliwa. Velivulu liaco omo mu sangiwa ocili. Yesu Kristu wa likutilila ku Suku hati: “Ondaka yove oyo ocili.” (Yoano 17:17) Koloneke vilo tua kũlĩha okuti Ondaka yaco, Embimbiliya li Kola. Okokanda kalo, ka konomuisa eci Embimbiliya li popia catiamẽla kapulilo a lingiwa kefetikilo.

 Anga Suku wa tu Kapako Muẽle?

ESUNGA LIECI OMANU VA LINGILA EPULILO LIACO: Tu kasi voluali lumue lueyuka evĩho kuenda ungangala. Atavo alua a longisa okuti ohali tua siata oku tala, ocipango ca Suku.

CECI EMBIMBILIYA LI LONGISA: Suku haeyeko wa koka ũvi. Elivulu lia Yovi 34:10, li popia hati: “Ci kale kupãla la Suku oku linga evĩho. Ci kale kupãla la Tõlo oku limba kakandu.” Suku wa sokiyila omanu ekalo liwa. Eli olio esunga lieci Yesu a tu longisila oku likutilila hati: “A Isietu o kasi kilu. . . . Usoma wove wiye. Ocipango cove ci lingiwe posi ndeci ci lingiwa kilu.” (Mateo 6:9, 10) Omo okuti Suku wa tu kapako calua wa linga esokiyo lioku tẽlisa ocipango caye.Yoano 3:16.

Tanga Efetikilo 1:26-28; Tiago 1:13; kuenda 1 Petulu 5:6, 7.

Anga hẽ Ovoyaki Kuenda Ohali Eteke Limue Vika Pua?

ESUNGA LIECI OMANU VA LINGILA EPULILO LIACO: Ovoyaki a kasi oku amamako oku ponda olohuluwa viomanu. Vosi yetu tua siata oku liyaka locitangi caco.

CECI EMBIMBILIYA LI LONGISA: Suku wa likuminya oku tumbika ombembua voluali luosi. Vusoma waye, omanu ka ‘vaka lilongisa vali uyaki.’ Momo vaka pongolola “olosipata viavo ha vi lingi atemo olosaluwa.” (Isaya 2:4) Suku oka mãlako ungangala kuenda ohali. Embimbiliya li popia hati: “[Suku oka] puenya asuelela osi kovaso avo. Okufa ka ku kalako vali, ndaño oku lila loku liyula lupongo laviovo ka vi kalako vali. Momo ovina viatete via pita.”Esituluilo 21:3, 4.

Tanga Osamo 37:10, 11; 46:9; kuenda Mika 4:1-4.

Nye ci Pita letu Eci tu fa?

ESUNGA LIECI OMANU VA LINGILA EPULILO LIACO: Atavo alua o voluali, a siata oku longisa okuti omanu va kuete ocilelembia ka ci fi. Omanu va tava okuti ava va fa va pondola oku linga lãvi ava va kasi lomuenyo kuenda Suku o kangisa olondingaĩvi vondalu yifelu.

CECI EMBIMBILIYA LI LONGISA: Poku fa, omanu ka va kala vali lomuenyo. Elivulu Liukundi 9:5, li popia hati: “Ava va fa lacimue va kũliha.” Omunu wa fa, ka pondola oku kuatisa ndaño oku kuama kuama vana va kasi lomuenyo, momo u wa fa, ka kũlĩhĩle vali cimue.Osamo 146:3, 4.

Tanga Efetikilo 3:19; kuenda Ukundi 9:6, 10.

 Ava va fa va kuete elavoko lipi?

ESUNGA LIECI OMANU VA LINGILA EPULILO LIACO: Tu yongola oku amamako oku kala lomuenyo kuenda oku kuata esanju kumue lomanu tu sole. Eli olio esunga lieci tu kuetele onjongole yoku li sanga vali la vangandietu va fa.

CECI EMBIMBILIYA LI LONGISA: Onepa yalua yomanu va fa yika pinduiwa. Yesu wa likuminya hati, “vosi va kasi vayambo . . . [vaka] tundamo.” (Yoano 5:28, 29) Ava vaka pinduiwa, vaka kala voluali luokaliye ndomo Suku a ci likuminya. (Luka 23:43) Omanu vosi vakuepokolo vaka kuata uhayele wa lipua kuenda omuenyo ko pui. Embimbiliya li popia hati: “Olondingesunga vi piñala ofeka, vi tungamo oloneke ka vi pui.”Osamo 37:29.

Tanga Yovi 14:14, 15; Luka 7:11-17; kuenda Ovilinga 24:15.

Ndi pondola oku linga ndati olohutililo vi yeviwa la Suku?

ESUNGA LIECI OMANU VA LINGILA EPULILO LIACO: Omanu vakuatavo osi va siata oku likutilila. Pole, valua va sima okuti olohutililo viavo ka vi kasi oku yeviwa.

CECI EMBIMILIYA LI LONGISA: Yesu wa tu longisa oku yuvula olohutililo vioku pitolola. Eye wa popia hati: “Eci vu likutilila ko ka pitololi ño-o olondaka vioku patekela.” (Mateo 6:7) Nda tu yongola okuti olohutililo vietu vi yeviwa la Suku, tu sukila oku linga olohutililo lonjila yimue ya sunguluka. Oco tu tẽle oku ci linga, tu sukila oku kuama olonumbi via Suku viatiamẽla kolohutililo. Ukanda watete wa Yoano 5:14, u popia hati: “Nda tu pinga cimue ca sungulukila ocipango [ca Suku] eye o tu yeva.”

Tanga Osamo 65:2; Yoano 14:6, 14; kuenda 1 Yoano 3:22.

Ndi Kuata Ndati Esanju Komuenyo?

ESUNGA LIECI OMANU VA LINGILA EPULILO LIACO: Omanu vamue va sima okuti olombongo, ekemãlo, kuenda eposo ovio vi nena esanju komuenyo. Pole, vana va kuete ocisimĩlo coku sanga esanju lonjila yaco va siata oku likemba ovo muẽle.

CECI EMBIMBILIYA LI LONGISA: Yesu wa lekisa eci ci nena esanju poku popia hati: “Vakuosuke wovutima va sumũlũha, momo usoma wokilu wavo.” (Mateo 5:3) Tu pondola lika oku kuata esanju nda tua likolisilako oku kũlĩha Suku kuenda ocipango caye catiamẽla kokuetu. Ukũlĩhĩso waco u sangiwa Vembimbiliya. Oku kũlĩha ocili caco, ci tu kuatisa oku limbuka ovina vi kuete esilivilo kuenda evi ka vi kuete. Oku kapako olonumbi Viembimbiliya kovina viosi tu linga, ci kuete esilivilo kuenda ci nena esanju.Luka 11:28.

Tanga Olosapo 3:5, 6, 13-18; kuenda 1 Timoteo 6:9, 10.

 Tua konomuisako lika apulilo epandu lekuatiso Liembimbiliya. O yongola hẽ oku kuata vali alomboluilo akuavo? Nda ove o kasi pokati ‘kavakuosuke wovutima’ ocili okuti o ka kuata onjongole yaco. Pamue ove wa li lingile ale apulilo amue nda-a: ‘Nda Suku wa tu kapako, momo lie a ecelela ũvi kuenda ohali vokuenda kuanyamo alua? Ndi pondola oku kuatisa ndati epata liange oku kuata esanju?’ Vembimbiliya mu sangiwa atambululo kapulilo ava kuenda apulilo akuavo.

Pole, koloneke vilo, omanu valua va kuete ohele yoku lilongisa Embimbiliya. Ovo va sima okuti Embimbiliya elivulu limue linene calua kuenda oku kuata elomboloko liolondaka vi sangiwamo, ca tĩla. Anga hẽ o yongola oku kuatisiwa oco o sange atambululo akuavo Vembimbiliya? Olombangi Via Yehova vi pondola oku ku ĩha ovimalẽho vivali vika ku kuatisa oku ci linga.

Ocimalẽho catete, elivulu losapi Embimbiliya li Longisa Nye?. Olio lia pangiwila oku kuatisa omanu oku konomuisa Embimbiliya oco va sange atambululo kapulilo a velapo a siata oku lingiwa. Ocimalẽho cavali, esokiyo lioku lilongisila Embimbiliya konjo. Umue pokati Kolombangi Via Yehova posongo yene, o pondola oku ku pasuisa oco vu lilongise Embimbiliya osemana losemana vokuenda kuakukutu amue konjo yove. Omanu valua koluali luosi, va siata oku kuatisiwa lesokiyo liaco. Vamue pokati kavo va popia vati: “Nda sanga ocili!”

Oku lilongisa Embimbiliya ci sokisiwa loku sanga ukuasi wa velapo. Momo ocili Cembimbiliya, ca tu yovola kovihilahila, katatahãi kuenda usumba wovina viaño. Oco, ca tu ĩha elavoko kuenda esanju. Yesu wa popia hati: “Vu kũlĩha ocili, kuenda ocili cu yovola.”Yoano 8:32.