Skip to content

Skip to table of contents

Olombangi Via Yehova

Select language Umbundu

 OCIPAMA 38

Yehova wa Eca Ongusu ku Samisone

Yehova wa Eca Ongusu ku Samisone

Valua pokati ka va Isareli va fetika oku fendela vali oviteka, kuenje Yehova wa ecelela okuti va Filisiti va tambula ofeka yavo. Pole, kua kala va Isareli vamue va solele Yehova. Umue pokati kavo, Manoa. Eye kumue lukãi waye ka va kuatele omãla. Eteke limue Yehova wa tuma ungelo umue kukãi wa Manoa. Ungelo wa sapuila ukãi hati: ‘Ove o laika oku cita omõla umue ulume. Omõlaco o popela va Isareli peka lia va Filisiti kuenda o linga u Nasiri. Ove hẽ wa kũlĩha ava va kala va Nasiri? Ovo va kala afendeli va likasi va Yehova. Va Nasiri ka ca tavele okuti va tetiwa esinga.

Vokuenda kuotembo omõla a Manoa wa citiwa, kuenje eye wo luka hati, Samisone. Eci Samisone a kula, Yehova wo lingisa okuti o kuata ongusu yalua. Lovaka aye muẽle, wa ponduile oku ponda ohosi yimue. Vepuluvi limue, Samisone lika liaye wa ponda eci ci soka 30 ya va Filisiti. Va Filisiti vo suvukile kuenda va kala oku sanda onjila yoku u ponda. Vuteke umue osimbu Samisone a kala oku pekela ko Gasa, ovo va enda pombundi yolupale kuenda va kala loku u lavekela pombundi yaco oco vo ponde komẽle. Pole, vokati kuteke Samisone wa pasuka, wa enda kombundi yolupale, wa tukũla epito liaco kumosi lovikuli. Wa yi lituika pocitãi kuenje wa yambata toke kilu liomunda yimue ocipepi lo Hevirone!

Noke va Filisiti va enda kukãi una Samisone a kala oku namulala laye okuti, Delila kuenje va popia vati: ‘Tu ku feta olohuluwa violosiekele viopalata nda wa limbuka esunga lieci Samisone a kuetele ongusu yalua. Etu tu yongola oku u kuata oco tu kape vokayike.’ Delila wa yonguile olombongo kuenje wa tava. Tete Samisone wa likala oku sapuila Delila esunga lieci a kuatela ongusu yalua. Pole, Delila wa lipilika toke eci Samisone a situlula elumbu liaye. Eye wo sapuila hati: ‘Esinga liange lalimue eteke lia tetiwile momo ame ndu Nasiri.’ Handi vali wo sapuila hati: ‘Nda esinga liange lia tetiwa, ndi pua ongusu.’ Ku tava hẽ okuti Samisone wa lueya poku vagula ovina viaco ku Delila?

 Vepulivi liaco, Delila wa sapuila va Filisiti hati: ‘Ame nda kũlĩha elumbu liaye!’ Eye wa pekelisa Samisone kovolu aye kuenje wa vilikiya omunu umue oco o tete esinga liaye. Delila wa kaluka hati: ‘A Samisone, va Filisiti va kasi kulo!’ Samisone wa pasuka kuenje ongusu yaye yo tunda. Va Filisiti vo kuata, va tofola ovaso aye kuenda vo kapa vokayike.

Eteke limue olohuluwa vialua via va Filisiti via liongoluila vonembele ya suku yavo o tukuiwa hati, Dagoni loku u sivaya vati: ‘Suku yetu wa eca peka lietu Samisone! Neni kulo Samisone! Tu papala laye.’ Ovo vo talamisa pokati kolongunji vivali kuenda va fetika oku u yola epembe. Samisone wa kaluka lolukandi hati: ‘A Yehova, linga ohenda nyihe vali ongusu.’ Cilo esinga lia Samisone lia fetika vali oku kula. Eye wa sinda olongunji vionembele longusu yaye yosi. Onembele yaco yosi ya kupuka ya ponda omanu vosi va kalamo kuenda Samisone wa favo.

“Kovina viosi ñuete ongusu mekonda lia una o nyĩha unene.” —Va Filipoi 4:13