Перейти до матеріалу

Чи Свідки Єгови сіоністи?

Ні, Свідки Єгови не сіоністи. Вони християни і ґрунтують свої вірування на Святому Письмі. Хоча деякі релігії навчають, що повернення євреїв у Палестину пояснюється виконанням пророцтв, Свідки не поділяють цього погляду. Вони не вважають, що ці політичні зміни були передречені у Святому Письмі. До того ж Святе Письмо не вихваляє жодного людського уряду і не вивищує якоїсь нації чи народу. У часописі «Вартова башта», який видають Свідки Єгови, чітко зазначалося: «Святе Письмо не підтверджує ідеї політичного сіонізму».

Згідно з «Британською енциклопедією», сіонізм — це «єврейський націоналістичний рух, мета якого полягає у створенні й подальшому розвитку єврейської національної держави в Палестині». На формування сіонізму вплинули як релігійні, так і політичні ідеї. Свідки Єгови не відстоюють сіонізм як релігійну доктрину і займають цілком нейтральну позицію щодо політичного сіонізму.

Організація Свідків Єгови суто релігійна і не підтримує політичних напрямків, у тому числі сіонізму. Нейтральна позиція Свідків підтверджується численними історичними фактами. Як раніше, так і тепер у деяких країнах вони зазнають жорстоких переслідувань, оскільки безкомпромісно дотримуються політичного нейтралітету. Ми переконані: жодний людський уряд або рух не здатний встановити на землі справжній мир, це зробить лише Боже небесне Царство.

Одне з основних релігійних вчень Свідків Єгови — це підкорення законам тих держав, в яких вони живуть. Свідки не виступають проти органів влади і не беруть участі у збройних конфліктах.