Перейти до матеріалу

Чи «Переклад нового світу» точний?

Чи «Переклад нового світу» точний?

 Перша частина «Перекладу нового світу» англійською мовою була видана 1950 року. Відтоді точність «Перекладу нового світу» обговорювали і піддавали критиці a, тому що в деяких уривках він відрізняється від інших перекладів Біблії. Ці відмінності пов’язані з такими особливостями цього перекладу.

 •   Достовірність. «Переклад нового світу» ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях і найдостовірніших древніх рукописах. На відміну від нього переклади П. Куліша — І. Нечуя-Левицького — І. Пулюя (1903 року) та І. Огієнка (1962 року) робились на основі менш точних і не таких давніх рукописів, ніж ті, що лягли в основу «Перекладу нового світу».

 •   Точність. Ті, хто працював над «Перекладом нового світу», намагалися точно передати зміст тексту оригіналу, натхненого Богом (2 Тимофія 3:16). Багато перекладів Біблії жертвують точністю заради людських традицій, наприклад, замінюючи Боже особисте ім’я, Єгова, титулами Господь чи Бог.

 •   Буквальність. На відміну від перекладів-парафраз «Переклад нового світу» передає слова буквально, коли це не заважає природності викладу і не спотворює думок оригіналу. У декотрі переклади, що парафразують оригінальний біблійний текст, проникають ті чи інші погляди людей або в цих перекладах не відображаються важливі деталі.

Відмінності між «Перекладом нового світу» та іншими перекладами

 Відсутні книги. У католицьких і православних Бібліях містяться книги, які називають апокрифічними. Однак ці книги не входили в юдейський канон. Варто зазначити, що згідно з Біблією саме «юдеям були довірені Божі священні слова» (Римлян 3:1, 2). Тому відсутність апокрифічних книг у «Перекладі нового світу» та багатьох інших сучасних перекладах Біблії цілком правомірна.

 Відсутні вірші. У певні переклади було додано вірші та фрази, яких немає в найстаріших доступних рукописах Біблії. Тимчасом «Переклад нового світу» не містить таких вставок. У багатьох сучасних перекладах Біблії також немає цих вставок або, якщо вони і є, то вказано, що вони не мають підтвердження в найбільш авторитетних джерелах b.

 Підбір слів. Іноді буквальний переклад є незрозумілим або передає неправильну думку. Скажімо, Ісусові слова в Матвія 5:3 часто перекладають так: «Блаженні вбогі духом» (переклад І. Огієнка, І. Хоменка та «Новий Заповіт сучасною мовою»). Багато кому важко зрозуміти буквальний переклад «вбогі духом», а хтось думає, що Ісус хотів підкреслити важливість покори і вбогості. Але Ісус показував, що справжнє щастя залежить від того, чи людина усвідомлює, наскільки їй потрібні вказівки Бога. «Переклад нового світу» точно передає значення цієї фрази словами «ті, хто усвідомлює свої духовні потреби» (Матвія 5:3) c.

Позитивні відгуки вчених, які не є Свідками, про «Переклад нового світу»

 •   У листі від 8 грудня 1950 року відомий перекладач і біблеїст Едгар Гудспід написав про видання «Християнські Грецькі Писання. Переклад нового світу» англійською мовою: «Я цікавлюся місіонерською працею ваших людей та її всесвітнім розмахом, і мені дуже подобається природний, зрозумілий і живий переклад. Можу підтвердити, що він був зроблений завдяки великому обсягу ретельних і глибоких досліджень».

  Едгар Гудспід

 •   Професор Чиказького університету Аллен Вікгрен послався на «Переклад нового світу» як приклад сучасного перекладу, який не повторює інші переклади і в якому часто можна знайти «вдалі незалежні рішення» («The Interpreter’s Bible», том 1, сторінка 99).

 •   Британський біблеїст Александр Томсон написав про «Християнські Грецькі Писання. Переклад нового світу»: «Очевидно, переклад готували здібні, талановиті філологи, які старались настільки точно передати суть грецького тексту, наскільки це можливо англійською мовою» («The Differentiator», квітень 1952 року, сторінки 52—57).

 •   Теолог Чарлз Френсіс Поттер, якому здалися незвичними окремі формулювання, сказав: «Перекладачі, що бажали залишитися невідомими, безсумнівно, працювали з найліпшими рукописами як грецькими, так і єврейськими, причому з притаманною фахівцям вправністю і проникливістю» («The Faiths Men Live By», сторінка 300).

 •   Хоча, на думку Роберта Мак-Коя, «Переклад нового світу» має свої недоліки і достоїнства, він завершив свою рецензію так: «Переклад Нового Заповіту свідчить про те, що в цій організації [Свідків Єгови] є мовознавці, які здатні вирішувати чимало проблем біблійного перекладу на високому рівні» («Andover Newton Quarterly», січень 1963 року, сторінка 31).

 •   Професор Семюель Мак-Клін Гілмор, хоча і не погоджується з деякими рішеннями у «Перекладі нового світу», все ж визнає, що ті, хто над ним працював, «мали виняткове розуміння грецької мови» («Andover Newton Quarterly», вересень 1966 року, сторінка 26).

 •   У своїй рецензії на «Переклад нового світу», який становить частину «Підрядкового перекладу Царства Грецьких Писань» англійською мовою, ад’юнкт-професор Томас Вінтер написав: «Переклад комітету, який побажав залишитись невідомим, враховує найостанніші дослідження, відзначається точністю і послідовністю» («The Classical Journal», квітень-травень 1974 року, сторінка 376).

 •   Професор Бенджамін Кедар, гебраїст з Ізраїлю, сказав 1989 року: «У лінгвістичних дослідженнях Біблії єврейською мовою і перекладів я часто звертаюся до англійського видання, відомого як “Переклад нового світу”. Я неодноразово переконуюся, що ця праця відображає щирі старання досягнути якомога точнішого розуміння».

 •   Ад’юнкт-професор релігієзнавства Джейсон Дейвід Бедун зробив аналіз дев’яти найпоширеніших англійських перекладів Біблії і дійшов такого висновку: «НС [«Переклад нового світу»] виявився найточнішим з порівнюваних перекладів». Попри поширену серед більшості читачів і біблеїстів думку про те, що відмінності «Перекладу нового світу» обумовлюються релігійними поглядами тих, хто над ним працював, Бедун зазначає: «Більшість відмінностей пояснюється тим, що НС буквальний, добре зважений переклад висловів, вжитих письменниками Нового Завіту» («Truth in Translation», сторінки 163, 165).

a Стосується англійських видань «Перекладу нового світу», які виходили до переглянутого і виправленого видання 2013 року.

b Наприклад, дивіться переклад Біблії Р. Турконяка, «Новий Завіт і Псалми» (Єрусалимська Біблія) і Біблію «Современный перевод». У цих перекладах немає таких доданих віршів, як Матвія 17:21; 18:11; 23:14; Марка 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; Луки 17:36; 23:17; Івана 5:4; Дії 8:37; 15:34; 24:7; 28:29 та Римлян 16:24. А в перекладах П. Куліша та І. Огієнка в 1 Івана 5:7, 8 міститься уривок про Трійцю, який було додано сотні років після написання Біблії.

c Подібний варіант перекладу знаходимо у «Новому Завіті сучасною англійською мовою». Ісусові слова у ньому передано так: «Ті, хто розуміє, що потребує Бога», а в Біблії «Современный перевод» говориться: «Ті, хто усвідомлює духовну потребу в Богові».