ПРОТЯГОМ років «Біблія. Переклад нового світу» англійською мовою переглядалася кілька разів, але у видання 2013 року було внесено найбільше змін. Наприклад, це видання в порівнянні з попередніми містить приблизно на 10 відсотків менше слів. У ньому інакше перекладено певні основні біблійні вислови, деякі розділи тепер оформлено у вигляді вірша, а також додано пояснювальні примітки. У цій статті неможливо обговорити всі зміни, тож зупинимося на кількох головних.

Переклад яких основних біблійних понять було змінено? Як уже згадувалось у попередній статті, в переглянутому виданні інакше перекладаються слова «шеол», «гадес» і «душа». Крім того, було змінено переклад декотрих інших понять.

Приміром, коли йдеться про страту Ісуса, в попередньому виданні англійською мовою вживалося дієслово, яке здебільшого означало, що тіло жертви насаджують на загострений кіл. У переглянутому виданні вжито вирази «стратити на стовпі» або «прибити до стовпа», які правильніше описують спосіб страти Ісуса (Матв. 20:19; 27:31). Також було змінено англійський відповідник слова «розгнузданість», аби передати закладену в грецькому слові думку про відверто зневажливий склад розуму. Відповідник слова «довготерпіння», який вживався у попередньому виданні, можна було зрозуміти так, ніби хтось довгий час страждає, тому в переглянутому виданні вжито слово, що несе правильний зміст. Деякі слова було замінено відповідниками, зрозумілішими для сучасного читача. Наприклад, це стосується вислову, перекладеного як «буйні гулянки» (Гал. 5:19—22). А замість вислову, що буквально перекладається як «любляча доброта», вжито вислів «віддана любов», котрий точніше передає думку. Цей вислів охоплює значення біблійного поняття, що часто вживається паралельно зі словом «вірність» (Пс. 36:5; 89:1).

У попередньому виданні англійською мовою декотрі поняття послідовно передавалися одним висловом, а тепер вони перекладаються відповідно до контексту. Приміром, єврейське слово ‛ола́м, раніше перекладене як «невизначений час», може означати «вічно». Для прикладу візьмімо Псалом 90:2, де йдеться про  вічність, і Михея 5:2, де мова йде про визначений часовий проміжок.

Слово «насіння» у давньоєврейській і грецькій мовах може означати не тільки «насіння рослини», але й «людське потомство», або «нащадки». У попередніх виданнях «Перекладу нового світу» послідовно вживалося слово «насіння», в тому числі в Буття 3:15. Але, оскільки це слово в сучасній мові більше не вживається стосовно людей, замість нього в Буття 3:15 і подібних віршах вжито слова «потомок» або «потомство» (Бут. 22:17, 18; Об’яв. 12:17). В інших випадках це слово передано згідно з контекстом (Бут. 1:11; Пс. 22:30; Ісаї 57:3).

Чому багато виразів вже не перекладено буквально? У додатку А1 «Перекладу нового світу» говориться, що добрий переклад «правильно передає значення слів чи виразів, якщо буквальний переклад спотворює або затемнює думку». Якщо певні єврейські та грецькі образні вирази зрозумілі іншими мовами, то вони перекладаються буквально. Скажімо, вислів «досліджую... серця» з Об’явлення 2:23 зрозумілий багатьма мовами. Однак інший вислів з цього ж вірша, «досліджую нирки», зрозумілий не відразу. Тому слово «нирки» тепер перекладено як «найпотаємніші думки», що передає потрібне значення. Подібно у Повторення Закону 32:14 образний вислів «нирковий жир пшениці» перекладено зрозуміліше — «найліпша пшениця». Так само і фраза «в мене необрізані уста» багатьма мовами не така зрозуміла, як фраза «я не можу добре говорити» (Вих. 6:12).

Чому вирази «сини Ізраїля» і «хлопчики без батька» тепер перекладено як «ізраїльтяни» і «сироти»? У єврейській мові, якщо йдеться про чоловіка або жінку, зазвичай вживається відповідний іменник чоловічого або жіночого роду. Але іменники чоловічого роду вживаються також тоді, коли йдеться і про чоловіків, і про жінок. Наприклад, контекст деяких віршів показує, що вираз «сини Ізраїля» стосується і чоловіків, і жінок, тож тепер його здебільшого перекладено словом «ізраїльтяни» (Вих. 1:7; 35:29; 2 Цар. 8:12).

За цим же принципом, єврейський вираз «хлопчик без батька» передано як «сирота»; це показує, що може йтися про дітей обох статей (Повт. 10:18; Йова 6:27). Подібно цей вислів передається в грецькій Септуагінті.

Чому в переглянутому виданні простіше перекладено багато єврейських дієслів? Єврейські дієслова бувають двох видів: недоконаного (позначає незавершену дію) і доконаного (позначає завершену дію). У минулих виданнях «Перекладу нового світу» єврейські дієслова недоконаного виду послідовно перекладалися виразами, які вказували на тривалу або повторювану дію, як-от «продовжував говорити» або «і далі казав» *. А щоб передати завершену дію, на яку вказують дієслова доконаного виду, вживалися слова «напевно», «неодмінно», «безперечно».

У переглянутому виданні такі вирази вживаються тільки тоді, коли це впливає на зміст. Приміром, у фразі: «Бог сказав: “Нехай буде світло”» — немає потреби підкреслювати, що  Бог повторював це кілька разів. Тому в переглянутому виданні дієслово «казати», яке в оригіналі має недоконаний вид, передано просто як «сказав» (Бут. 1:3). А от у Буття 3:9 Єгова, очевидно, кликав Адама неодноразово, тому тут вжито слово у тривалій формі — «кликав». Загалом єврейські дієслова у переглянутому виданні перекладено простіше, щоб зосередити увагу на самій дії, а не на її завершеності чи незавершеності. Крім того, це дозволяє певною мірою передати лаконічність, притаманну єврейській мові.

Відповідно до поетичного стилю тексту оригіналу, тепер більше розділів оформлено як вірш

Чому в переглянутому виданні більше розділів оформлено як вірш? Багато частин Біблії спочатку були поезією. У сучасних мовах поетичні твори вирізняються римою. Але єврейська поезія будується на паралелізмах і протиставленнях. Ритм у ній досягається не завдяки римуванню, а завдяки логічному порядку думок.

У попередніх виданнях «Перекладу нового світу» книга Йова і Псалми були оформлені як вірш, аби показати, що їх мали співати або декламувати. Таке оформлення вирізняє поетичні уривки на фоні іншого тексту і допомагає їх запам’ятовувати. У переглянутому виданні 2013 року книги Прислів’я, Пісня над піснями і багато розділів пророчих книг тепер також оформлені як вірш, аби показати, що ці частини Біблії були поезією, і щоб можна було чіткіше побачити паралелізми та протиставлення. Прикладом є Ісаї 24:2, де кожний рядок містить протиставлення і один рядок доповнює інший, аби підкреслити, що ніхто не уникне Божого суду. Коли читач бачить, що ці уривки є поезією, то розуміє, що біблійний письменник не просто повторювався, а використовував художній прийом для наголошення Божої звістки.

Не завжди можна чітко відрізнити єврейську поезію від прози, тож у різних перекладах Біблії один і той самий біблійний уривок може мати різний вигляд. Це питання певною мірою залежить від перекладачів. У деяких уривках текст подається як проза, але він написаний поетично: для чіткішої передачі думки вживається образна мова, гра слів і паралелізми.

У переглянутому виданні з’явилась нова особливість — короткий зміст на початку кожної біблійної книги. Він особливо корисний, коли читаємо стародавню поетичну книгу Пісня над піснями, де персонажі часто змінюють одне одного і тому не завжди легко визначити, кому належать ті чи інші слова.

Як на переглянуте видання вплинуло вивчення рукописів мовою оригіналу? За основу для першого видання «Перекладу нового світу» було взято єврейський масоретський текст і авторитетний грецький текст Весткотта і Горта. А втім, вивчення стародавніх біблійних рукописів продовжувалося, і це пролило світло на те, як певні вірші звучали в тексті оригіналу. Крім того, стали доступними для вивчення біблійні уривки з рукописів Мертвого моря. Було досліджено більше грецьких рукописів. Тепер велика кількість результатів новіших досліджень доступна в електронному форматі, завдяки чому легше аналізувати відмінності між рукописами, щоб визначати, який варіант єврейського або грецького тексту найбільш достовірний. Комітет перекладу Біблії нового світу використав усе це під час дослідження деяких віршів і вніс у текст перекладу певні зміни.

Наприклад, у 2 Самуїла 13:21 грецька Септуагінта містить таку думку: «Але він боявся образити Амно́на, оскільки любив його, адже той був його первістком». У попередніх виданнях «Перекладу нового світу» не було включено цих слів, оскільки їх немає в масоретському тексті. Однак ці слова містяться в рукописах Мертвого моря, тож їх включили у переглянуте видання. З подібних причин у п’яти віршах Першої книги Самуїла було відновлено Боже ім’я. У результаті вивчення грецьких текстів було змінено порядок думок в Матвія 21:29—31. Тож деякі зміни зроблені на підставі варіантів, взятих з ряду авторитетних рукописів, а не на основі скрупульозного дотримання одного грецького стандартного тексту.

У цій статті наведено лише кілька змін, завдяки яким стало легше читати і розуміти «Переклад нового світу». Цей переклад багато хто вважає даром від Бога — Бога, який любить спілкуватися.

^ абз. 10 Дивіться «Біблія. Переклад нового світу» (з примітками, англ.), додаток 3C.