Перейти до матеріалу

Перейти до другорядного меню

Перейти до змісту

Свідки Єгови

українська

Вартова башта (видання для вивчення)  |  грудень 2015

Живий переклад Божого Слова

Живий переклад Божого Слова

«Слово Бога живе» (ЄВР. 4:12).

ПІСНІ: 37, 116

1. а) Яке доручення Бог дав Адаму? б) Як відтоді Божі служителі послуговуються даром мови?

БОГ ЄГОВА наділив свої творіння вмінням спілкуватися. Поселивши Адама в чудовій домівці, Бог доручив йому завдання, для виконання якого потрібна була мова. Адам мав давати назви тваринам. Щоб відповідно назвати кожну тварину, він послуговувався своєю винахідливістю та інтелектом (Бут. 2:19, 20). Відтоді Божі служителі використовують дар мови, щоб нести хвалу Єгові і розповідати про його волю іншим. Нещодавно вони за допомогою цього дару переклали Біблію і так великою мірою посприяли чистому поклонінню.

2. а) Яких принципів дотримувався Комітет перекладу Біблії нового світу? б) Що ми розглянемо в цій статті?

2 Існують тисячі перекладів Біблії, але не всі вони точно передають зміст текстів оригіналу. У 1940-х роках Комітет перекладу Біблії нового світу ухвалив принципи перекладу, яких дотримувалися перекладачі Біблії на понад 130 мов. Ось деякі з цих принципів: 1) освячувати Боже ім’я і відновлювати його там, де йому належить бути в біблійному тексті. (Прочитайте Матвія 6:9). 2) Перекладати зміст натхненого тексту оригіналу буквально, коли це можливо, і водночас правильно передавати значення слів і виразів, якщо дослівний  переклад спотворює або затемнює думку. 3) Використовувати природну легкозрозумілу мову, приємну для читача *. (Прочитайте Неемії 8:8, 12). Розгляньмо, як перекладачі застосували ці принципи в роботі над переглянутим виданням «Перекладу нового світу» 2013 року англійською мовою, а також у його перекладі іншими мовами.

ПОШАНА ДО БОЖОГО ІМЕНІ

3, 4. а) В яких стародавніх рукописах міститься тетраграма? б) Що зроблено з Божим ім’ям в багатьох перекладах Біблії?

3 Тих, хто вивчає стародавні рукописи Біблії єврейською мовою, як-от рукописи Мертвого моря, вражає те, що в них дуже часто трапляється тетраграма — чотири єврейські літери, які позначають Боже ім’я. І це ім’я міститься не тільки в давніх єврейських рукописах, але й у деяких копіях грецької Септуагінти, котрі датуються періодом з II століття до н. е. по I століття н. е.

4 Незважаючи на вагомі докази того, що Боже особисте ім’я має бути в Біблії, в багатьох перекладах зовсім не вживається це святе ім’я. Лише через два роки після появи у 1950 році видання «Християнські Грецькі Писання. Переклад нового світу» був опублікований «Переглянутий стандартний переклад» англійською мовою. Видавці цього перекладу Біблії усунули Боже ім’я, відмовившись від підходу, який використовували видавці «Американського стандартного перекладу» 1901 року. Чому? У передмові до «Переглянутого стандартного перекладу» говориться: «Використання будь-якого власного імені стосовно одного-єдиного Бога... є абсолютно недоречним для вселенської віри Християнської Церкви». Такого погляду почали дотримуватися чимало перекладачів Біблії як на англійську, так і на інші мови.

5. Чому важливо, щоб у Біблії вживалося Боже ім’я?

5 Чому має значення, чи вживається в Біблії Боже ім’я, чи ні? Вмілий перекладач усвідомлює, наскільки важливо знати, що́ мав на увазі автор, адже таке знання впливає на багато перекладацьких рішень. Величезна кількість біблійних віршів вказує на важливість Божого імені і на те, що його необхідно освячувати (Вих. 3:15; Пс. 83:18; 148:13; Ісаї 42:8; 43:10; Ів. 17:6, 26; Дії 15:14). Під натхненням Бога Єгови — Автора Біблії — її письменники вільно вживали його ім’я. (Прочитайте Єзекіїля 38:23). Коли хтось усуває це ім’я, яке тисячі разів трапляється у стародавніх рукописах, він виявляє цим зневагу до Автора Біблії.

6. Чому в переглянутому виданні «Перекладу нового світу» Боже ім’я вживається ще в шести віршах?

6 Доказів на користь того, що Боже ім’я має вживатися в Біблії, стає дедалі більше. У переглянутому виданні «Перекладу нового світу» це ім’я вживається 7216 разів — на 6 разів більше, ніж у виданні 1984 року. Це зокрема в таких п’ятьох віршах — 1 Самуїла 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Боже ім’я в цих віршах було відновлено передусім тому, що воно міститься в рукописах Мертвого моря, котрі на більш як 1000 років давніші за єврейський масоретський текст. Ще в одному уривку — Суддів 19:18 — Боже ім’я було відновлене в результаті глибшого вивчення стародавніх рукописів.

7, 8. Яку думку містить вислів «Він спричиняє ставати»?

 7 Для правдивих християн ім’я Єгови має велике значення. У додатку в переглянутому виданні «Перекладу нового світу» 2013 року міститься оновлена інформація щодо цього питання. Комітет перекладу Біблії нового світу дотримується думки, що Боже ім’я є каузативною (причинною) формою єврейського дієслова гава́г, що означає «Він спричиняє ставати» *. Раніше в наших публікаціях значення Божого імені пов’язувалось з тим, що написано у Вихід 3:14: «Я Стану Тим, Ким Вирішу Стати». Саме тому у виданні «Перекладу нового світу» 1984 року значення цього імені пояснювалося так: Бог «спричиняє себе ставати Виконавцем своїх обітниць» *. Однак у Додатку А4 в переглянутому виданні 2013 року пояснюється: «Хоча ім’я Єгова містить цю думку, воно означає більше, ніж те, що він вибирає ким стати. Крім того, воно означає, що Бог має вплив на те, що відбувається з його творінням, і сприяє виконанню свого наміру».

8 Єгова спричиняє, аби його творіння ставало тим, ким він забажає. Відповідно до значення свого імені Бог спричинив, що Ной став будівничим ковчега, Бецалель — вмілим майстром, Гедеон — переможним воїном, а Павло — апостолом для інших народів. Справді, ім’я Бога має велике значення для його народу. І Комітет перекладу Біблії нового світу ніколи не применшував важливості цього імені та не усував його з Біблії.

9. Назвіть одну з причин того, чому переклад Біблії на інші мови став першочерговим завданням.

9 У виданнях «Перекладу нового світу» понад 130 мовами виражається пошана до Божого імені: це ім’я вживається там, де воно має бути у тексті Святого Письма. (Прочитайте Малахії 3:16). На противагу цьому сучасні перекладачі Біблії схильні усувати Боже ім’я, замінюючи його таким титулом, як «Господь» чи іменами місцевих богів. Це одна з головних причин, чому Керівний орган Свідків Єгови дбає про те, щоб якомога більше людей отримало Біблію, в якій віддається пошана Божому імені.

ЗРОЗУМІЛИЙ І ТОЧНИЙ ПЕРЕКЛАД

10, 11. З якими труднощами зіткнулися перекладачі під час роботи над «Перекладом нового світу» іншими мовами?

10 Під час роботи над «Перекладом нового світу» іншими мовами у перекладачів виникло чимало труднощів. Наприклад, у попередньому виданні цього перекладу (за зразком деяких інших Біблій англійською мовою) у таких віршах, як Екклезіаста 9:10, вживається єврейський вислів «шео́л». У цьому вірші говориться: «В шеолі, куди ти йдеш, немає ні праці, ні задумів, ні знання, ні мудрості». При перекладі Біблії на інші мови виникла проблема: слово «шеол» невідоме для більшості читачів, його немає в словниках і воно звучить як географічна назва. Отже, щоб зрозуміло і правильно передати значення слова «шеол» і його грецького відповідника «гадес», було прийнято рішення перекладати їх словом «могила».

11 Єврейське слово «не́феш» і грецьке «психе́» багатьма мовами послідовно передають відповідниками слова «душа». Такий переклад нерідко спантеличує. Чому? Тому що ці  відповідники можуть наводити на думку, ніби «душа» — це нематеріальна частина людини. Це у свою чергу підтримувало б помилковий погляд, що «душа» — це якийсь дух, а не сама людина. Отож, було вирішено перекладати слова «нефеш» і «психе» залежно від контексту, орієнтуючись при цьому на значення цих слів, наведені в додатках в англійському виданні «Біблія. Переклад нового світу» (з примітками). Великого значення надавалося тому, щоб зробити текст легкозрозумілим. У багатьох випадках було додано примітки, що містять інші варіанти перекладу.

12. Які зміни були зроблені в переглянутому англійському виданні «Перекладу нового світу»? (Дивіться в цьому журналі статтю «“Переклад нового світу”. Переглянуте видання 2013 року»).

12 Завдяки запитанням перекладачів стало очевидним, що можна неправильно зрозуміти й інші біблійні тексти. Тож у вересні 2007 року Керівний орган прийняв рішення переглянути англійське видання. Впродовж цієї роботи було розглянуто тисячі запитань від перекладачів Біблії. Було замінено застарілі англійські вирази і докладено цілеспрямованих зусиль, щоб зробити текст чітким, легкозрозумілим і разом з тим точним. Те, що вже зробили перекладачі іншими мовами, «загострило» англійський текст (Присл. 27:17).

ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ

13. Яким був відгук на переглянуте видання 2013 року?

13 Яким був відгук на переглянуте видання «Перекладу нового світу» англійською мовою? До всесвітнього центру Свідків Єгови у Брукліні надійшли тисячі листів вдячності. Слова однієї сестри передають почуття багатьох: «Біблія — скарбниця, наповнена коштовними самоцвітами. Коли читаєш слова Єгови у переглянутому виданні 2013 року, то наче досліджуєш кожен самоцвіт і захоплюєшся різними його гранями, чистотою, барвами і красою. Святе Письмо, що передане простою мовою, допомагає мені ліпше пізнати Єгову. Я почуваю себе як дитина в обіймах батька, який читає мені свої заспокійливі слова».

14, 15. Які відгуки надійшли на «Переклад нового світу» іншими мовами?

14 Чудові відгуки надходять не лише  на переглянуте видання Біблії англійською мовою. Ось що сказав старенький чоловік з Софії (Болгарія) про «Переклад нового світу» болгарською мовою: «Я читаю Біблію багато років, але ніколи не читав такого легкозрозумілого перекладу, який торкається серця». Подібну думку висловила сестра з Албанії, отримавши повний «Переклад нового світу»: «Як же гарно звучить Боже Слово по-албанськи. Це велика честь, що Єгова говорить до нас нашою рідною мовою!»

15 У багатьох країнах Біблія дорого коштує і її нелегко дістати, тому отримати Біблію — це надзвичайне благословення. У повідомленні з Руанди зазначалося: «Протягом довгого часу чимало людей, з якими брати проводили вивчення, не робили духовного поступу, бо не мали Біблій. У них не було змоги придбати церковне видання їхньою мовою. І часто вони не повністю розуміли значення певних віршів, що заважало їм робити поступ». Але все змінилося, коли було видано «Переклад нового світу» їхньою мовою. Руандійська сім’я з чотирма підлітками поділилась: «Ми надзвичайно вдячні Єгові та вірному і розсудливому рабу за цю Біблію. Ми дуже бідні і не мали грошей, щоб купити Біблії для всіх у нашій сім’ї. Однак тепер кожен з нас має власну Біблію. Щоб виявити свою вдячність Єгові, ми щодня читаємо її всією сім’єю».

16, 17. а) Чого Єгова бажає для своїх служителів? б) Що ти вирішив робити?

16 Згодом переглянуте видання «Перекладу нового світу» буде доступне багатьма іншими мовами. Сатана намагається перешкодити таким зусиллям, але ми переконані: Єгова бажає, аби всі його служителі слухали, що́ він говорить їм чіткою і зрозумілою мовою. (Прочитайте Ісаї 30:21). Настане час, коли «земля буде наповнена знанням про Єгову, як води наповнюють море» (Ісаї 11:9).

17 Нехай розгляд цієї статті сповнить тебе рішучості черпати пожиток з кожного дару Єгови, у тому числі з цього перекладу, який несе честь його імені. Хай Єгова кожен день говорить до тебе через своє Слово. Завдяки своїм безмежним можливостям він уважно слухає наші молитви. Таке спілкування допомагає нам ще ліпше пізнавати Єгову і ще більше його любити (Ів. 17:3).

«Це велика честь, що Єгова говорить до нас нашою рідною мовою!»

^ абз. 2 Дивіться додаток А1 у «Перекладі нового світу» і статтю «Яким перекладом Біблії користуватись?» у «Вартовій башті» за 1 травня 2008 року.

^ абз. 7 Це пояснення міститься в деяких довідниках, все ж не всі вчені з ним погоджуються.

^ абз. 7 Дивіться Додаток 1А «Боже ім’я у Єврейських Писаннях» в англійському виданні «Біблія. Переклад нового світу» (з примітками).